Nieuwigheden

De Raad van Bestuur heeft volgende nieuwigheden goedgekeurd voor het seizoen 2016-2017. Een aantal nieuwigheden komen uit de resultaten van onze enquête die gericht was naar de spelers.

Competitie:

 • Forfait van ploeg in competitie/beker: indien een ploeg forfait geeft en zijn tegenstander minder dan 24u voor de start van de wedstrijd verwittigt, volgt een boete van € 100, waarvan € 50 voor de VSF en € 50 voor de tegenstander is. Uitzondering voor eredivisie: forfait in eredivisie minder dan 24u voor de start van de wedstrijd, volgt een boete van € 500, waarvan€ 250 voor de VSF en € 250 voor de tegenstanders is. Als de ploeg 24u op voorhand de tegenstander en de VSF per mail op de hoogte brengt van hun forfait wordt de boete niet gesplitst en gelden de gebruikelijke boetes.
 • Beker van Vlaanderen: het verplichte karakter wordt afgeschaft, vrije inschrijving. Er wordt getracht om de wedstrijden van de Beker van Vlaanderen te plannen in niet-competitieweken (dit zal afhankelijk zijn van het aantal ingeschreven ploegen). Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt er gespeeld met rechtstreekse uitschakeling of poulesysteem (enkel heenronde). Er mag gemengd gespeeld worden maar dit is geen verplichting. De dubbelwedstrijd blijft behouden. Ook de speeldag wordt behouden op dinsdag, ploegen mogen onderling binnen dezelfde speelweek de speeldag verplaatsen.
 • Ploegenvoorstelling eredivisie: we vragen aan de eredivisieploegen om in het begin van het seizoen hun ploeg voor te stellen met een foto. Gelieve dit naar het VSF-secretariaat te sturen, zodat dit kan gepubliceerd worden op onze website en facebookpagina. Ook mogen de eredivisieploegen een verslag na de wedstrijd doorsturen.
 • Provinciale competitie: dames die in de provinciale reeksen bij de heren spelen krijgen voortaan punten als volgt:
  – dame speelt in de provinciale competitie tegen een dame: dan worden deze punten mee opgenomen in het damesklassement. Hier moet het vrouwenlidnummer gebruikt worden.
  – dame speelt in de provinciale competitie tegen een heer: dan worden deze punten mee opgenomen in het herenklassement van de dame. Hier moet het mannenlidnummer gebruikt worden.
 • Masters competitie: er wordt getracht om de wedstrijden van de masters competitie te plannen in niet-competitieweken.

Tornooien:

 • Licentie toernooiplanner voor de clubs: de clubs kunnen hun licentie voor toernooiplanner pas ontvangen als hun tornooi en hun licentie betaald is.
 • Provinciaal Kampioenschap:
  – deelnemers aan het provinciaal kampioenschap: spelers die deelnemen aan een provinciaal kampioenschap moeten dit spelen in de provincie waar ze wonen.
  – plaatsing van de spelers: de eerste 4 spelers in de A-tabel bij de heren en de dames worden geplaatst volgens sterkte.
 • Clubtornooien: er wordt de vrijheid gelaten aan de clubs om te spelen in fields of in reeksen tijdens hun clubtornooi. Dit moet gecommuniceerd worden bij de inschrijvingen, zodat spelers dit weten bij hun inschrijving. Clubs laten dit aan het VSF-secretariaat weten als hun TP online komt.

Ranking:

De bedoeling was om de VSF-ranking te hervormen vanaf augustus 2016 (zoals hieronder beschreven). Aangezien er in het najaar nog gesprekken zijn met LFS zal dit nieuwe rankingsysteem even on hold gezet worden. Het nieuwe rankingsysteem zal in werking treden van zodra we tot een gezamenlijke beslissing komen met LFS

Hervorming ranking VSF: vanaf augustus 2016.
Binnen elk klassement (A-B-C-D) wordt het een piramidevorm. Er zullen dan nog 12 A-spelers bij de heren en 2 A-speelsters bij de dames zijn.
De A-spelers starten elk seizoen met een verschil van 20 punten, de laagste A-speler start op 4875 punten bij de heren en op 3750 punten bij de dames. De A1-A2-A3 spelers starten eenmalig met 10 punten verschil (de laagste A1-speler krijgt 4500 punten (heren) – 3375 punten (dames), de laagste A2-speler krijgt 4125 punten (heren) – 3000 punten (dames) en de laagste A3-speler krijgt 3750 punten (heren) – 2625 punten (dames)). Vanaf klassement B1 wordt er in blokken van 50 punten gewerkt per 5-10-15-20 spelers. Spelers zullen vanaf augustus eventueel andere punten krijgen maar de volgorde op de ranking blijft behouden. Dit zal eenmalig zijn en zal hierna geëvalueerd worden.

Startvergadering – ophalen materiaal start seizoen:
Startvergadering – ophalen materiaal start seizoen: in plaats van een startvergadering aan het begin van het seizoen kunnen de clubs op een vooraf afgesproken datum (avond) en tijdens de week daaropvolgend tijdens de kantooruren hun materiaal komen ophalen De clubs die op één van deze momenten hun materiaal niet komen ophalen krijgen het opgestuurd, mits een betaling van € 50.