Rankingsysteem

Vijfmaal per jaar zal de VSF een ranking publiceren. De nieuwe ranking komt online eind oktober, eind december, eind februari, eind april en op het einde van het seizoen.

Enkel de ranking van eind december en eind mei/begin juni worden gebruikt om de interclublijsten op te maken en/of aan te passen.
Alle nieuwe rankings moeten worden gebruikt bij het opstellen van de tabellen voor de tornooien.

 • Indien een speler 1 seizoen niet heeft gespeeld, verliest hij/zij op het einde van het seizoen 375 punten, m.a.w. één klassement. Daarna verliest de speler ieder seizoen dat hij/zij niet speelt 375 punten.
  Uitzondering: heren met een D3 klassement en dames met een C3 klassement verliezen geen punten op het einde van het seizoen indien ze 1 of meerdere jaren niet gespeeld hebben.
  Dit geldt niet voor buitenlandse spelers. Als zij na enkele jaren afwezigheid weer in onze competitie verschijnen, worden zij opnieuw geassimileerd. Assimilatie bij Belgische spelers is ook mogelijk.
  Onder assimilatie wordt verstaan dat aan een speler een ‘nieuw’ en hoger klassement wordt toegekend op basis van zijn reële sterkte en niet op basis van zijn huidig klassement dat een daling meemaakte als gevolg van het niet deelnemen aan officiële wedstrijden.
 • Puntenverlies bij forfaits:
  • Forfaits moeten door de tornooiorganisator worden doorgegeven aan VSF
  • De wedstrijd wordt verrekend met de tegenstrever als winnaar, de tegenstrever ontvangt 35 punten. Dit geldt enkel voor de eerste wedstrijd in een uitvalschema. Voor de WO’s van dezelfde speler in de verliezersronde worden er aan de tegenstrever geen punten meer toegekend. Bij een WO in een poule krijgt niemand 35 punten.
  • De speler die forfait heeft gegeven , verliest  100 punten indien er geen doktersattest binnen 1 week na het verloop van het tornooi aan het secretariaat wordt bezorgd.
  • Bij herhaling: schorsing van 2 speelweken (speler en club worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de speelweken + publicatie op www.vsf.be)
  • Puntenverlies bij opgave: indien een speler moet opgeven tijdens een wedstrijd (tornooi of interclub); krijgt hij/zij de verliespunten.
  • Bij overtreding: zie disciplinaire maatregelen.
 • Punten verdiend in tornooien van LFS worden mee verwerkt in de ranking van VSF
 • Alle spelers met min. 0 punten en min. 1 officiële wedstrijd gespeeld, worden opgenomen in de ranking.
 • Klachten aangaande individuele ranking moeten schriftelijk gebeuren.

Verdeling van de punten

Bij winst:
3, 4 klassementen hoger: 100 punten
2 klassementen hoger: 75 punten
1 klassement hoger: 50 punten
Zelfde klassement:35 punten
1 klassement lager:15 punten
2 klassementen lager:10 punten
3, 4 klassementen lager: 5 punten

Bij verlies:
3, 4 klassementen hoger: 0 punten
2 klassementen hoger: 0 punten
1 klassement hoger: 0 punten
Zelfde klassement: – 35 punten
1 klassement lager: – 50 punten
2 klassementen lager: – 75 punten
3, 4 klassementen lager: – 100 punten

 • Wanneer een team zich onvolledig aanmeldt voor een interclubwedstrijd zal de laatste speler van het volledige team de wedstrijd met forfait winnen en 35 rankingpunten krijgen.
 • Een speler ontvangt 20 punten wanneer hij/zij aan een tornooi deelneemt en volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator duidt aan welke spelers het tornooi niet hebben uitgespeeld.
 • Een speler ontvangt 40 punten wanneer hij/zij aan een provinciaal kampioenschap, een Vlaams kampioenschap of een Belgisch kampioenschap deelneemt en volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator duidt aan welke spelers het tornooi niet hebben uitgespeeld.
 • Bij forfait van een ploeg krijgen de spelers van de tegenpartij die op het wedstrijdformulier staan de winstpunten alsof zij hebben gespeeld tegen een speler met een zelfde klassement.

Klassementen:

barema's klassementen

 • Buitenlandse spelers met internationaal niveau krijgen een A-internationaal klassement
 • D4-klassement: een speler die 1 officiële VSF-wedstrijd heeft gespeeld, krijgt automatisch een D4-klassement. Bij de dames wordt dit een C4-klassement.

Ranking A-spelers heren en dames
De ondergrens van 4875 punten (heren) en 3750 (dames) blijft behouden. De startranking wordt gemaakt aan de hand van de ranking van mei. Alle punten van de A’s worden aangepast, de volgorde blijft behouden. Tussen iedere A speler zit 20 punten verschil. Voorbeeld bij de heren: de laagste A heeft 4875 punten, de voorlaatste A heeft 4895 punten, enz. Indien een A-speler bij de startranking meer punten zou hebben dan op de ranking van mei, dan behoudt deze de punten van de ranking van mei. De correctie gebeurt m.a.w. enkel in negatieve zin, een speler kan door aanpassing geen punten cadeau krijgen.

Assimilatie voor dames die deelnemen aan de provinciale competitie of aan tornooien

 • Dames 1 tot 4: B2 bij de heren
 • Dames tot A1: B3 bij de heren
 • Dames  A1: C1 bij de heren
 • Dames A2: C2 bij de heren
 • Dames A3: C3 bij de heren
 • Dames B1: D1 bij de heren
 • Dames B2: D2 bij de heren
 • Dames B3: D3 bij de heren
 • Dames vanaf C1: D4 bij de heren

Deze assimilatie gebeurt jaarlijks bij de start van het nieuwe seizoen. Dames die deelgenomen hebben aan een tornooi in een herenreeks moeten een bijkomend competitienummer (gratis) hebben. Ze verschijnen bij de volgende publicatie van de ranking ook bij de heren. Punten verdiend door dames in herentornooien, worden enkel mee verrekend in de herenranking.