Discipline

Voorzitter: 
Luc Soubry
+32 475 23 08 21
ecs.moorsele@skynet.be

Leden:

 • Stoffel Janssens
 • Stephanie Vandercleyen
 • Wannes Wuyckens
 • Luc Van den Heuvel
 • Kurt Schaillee

Intern reglement:

 • Elke klacht die schriftelijk binnen de 7 dagen na de feiten wordt gemeld, wordt bij het secretariaat van de Vlaamse Squashfederatie doorgegeven aan de voorzitter van de commissie
 • De voorzitter roept de 3 commissieleden samen, bespreekt de klacht en formuleert het antwoord
 • De klachten worden behandeld binnen de 3 weken na bekendmaking
 • Na de behandeling van de klacht wordt door de voorzitter van de disciplinaire commissie binnen de 14 dagen de uitspraak overgemaakt aan het secretariaat van de V.S.F., die deze dan schriftelijk overmaakt aan alle betrokken partijen

Doelstellingen en activiteiten:

 • Opvolgen van interclub- en tornooireglement van de Vlaamse Squashfederatie op disciplinair vlak t.t.z. “Overtredingen m.b.t. gedrag en houding van personen die rechtstreeks betrokken zijn bij een officiële VSF-squashwedstrijd, zowel op het terrein of als toeschouwer”. Het gaat over spelers of personen in een officiële functie in de federatie.
 • Behandelen van deze klachten en eventueel sanctioneren
 • Advies geven aan de Raad van Bestuur van de VSF over het reglement ‘disciplinaire maatregelen’
 • Zorgen voor de uitvoering van de schorsing in geval van een uitspraak van de Vlaamse Gemeenschap m.b.t. het decreet Medisch Verantwoord Sporten