Multimove

Squashclubs die graag volgend seizoen een multimove club willen kunnen contact met ons opnemen:
rudy@vsf.be
+ 32 14 85 96 01
www.multimove.be

Binnen welke sporttak kinderen later ook zullen evolueren, het is belangrijk dat ze eerst hun basismotoriek ontwikkelen. Met een goede basismotoriek zullen kinderen later gemakkelijker bewegen en er ook meer plezier aan beleven. Vanaf september 2014 kan elke sportclub die van deze visie overtuigd is Multimove aanbieden.

Momenteel nemen 75 sportclubs binnen 13 sportfederaties en 29 lokale besturen deel aan het proefproject multimove (dit seizoen is het dus nog een proefproject), samen goed voor respectievelijk 2364 en 2178 kinderen.

Elke sportclub kan een multimove aanbieder worden.

Uit onderzoek is gebleken dat multimove een succesformule is voor de motorische ontwikkeling van onze kinderen.

Multimove: een succesformule voor de motorische ontwikkeling van onze kinderen
De experimentele fase van het Multimove project loopt op zijn einde. Na amper drie jaar wordt het project aangeboden op 104 pilootlocaties en werden bijna 5000 kinderen bereikt. Intussen zijn steeds meer gegevens beschikbaar van het flankerend onderzoek.

Onze kinderen hebben een achterstand t.o.v. 30 jaar geleden
In dit onderzoek werd vastgesteld dat onze kinderen tussen 3 en 8 jaar een significante achterstand hebben opgelopen op het vlak van hun motorische vaardigheden ten opzichte van hun leeftijdsgenoten van 30 jaar geleden. Dit probleem wordt nog erger naarmate ze ouder worden. Aangezien 3-8 jaar ook de cruciale leeftijd is om motorische vaardigheden te ontwikkelen, wordt het daarna steeds moeilijker om de achterstand bij te werken.

Hoger ontwikkelingstempo bij Multimovekinderen
Tijdens de experimentele fase werden bij aanvang ongeveer 2000 kinderen getest tussen 3 en 8 jaar. Na 8 maanden werd opnieuw een meting uitgevoerd. Hieruit bleek dat de Multimove groep er significant op vooruitging, terwijl kinderen uit een controlegroep in een klassiek bewegingsaanbod eerder op hetzelfde niveau bleven hangen. Bovendien bleek de Multimovegroep nauw aan te sluiten bij het ontwikkelingstempo van hun leeftijdsgenoten van 30 jaar terug, terwijl de controlegroep een significante achterstand vertoonde.
Multimove kan dus de motorische ontwikkeling van onze jonge kinderen significant bevorderen. Dit betekent echter niet dat Multimove nu plots alle klassieke bewegingsvormen moet vervangen… Maar wel dat dit minstens een zeer waardevolle aanvulling is.

Wat houdt dat in om een multimoveclub te worden?
je moet 2x 10 lessenreeksen multimove aanbieden aan kinderen van de leeftijd 3 tot 8 jaar. Je mag als club zelf de leeftijd kiezen waaraan je dit wil geven, als jij als club bijvoorbeeld 5 jaar kiest dan geef je enkel les aan de 5 jarigen of je geeft 2 lessen en je geeft 1 les voor 4-5 jarigen en 1 les voor 6-7 jarigen. Je moet minstens 1x per week minimum 45 minuten multimove aanbieden, meerdere lessen per week mag ook maar je bent als multimoveclub verplicht om minstens 1x per week multimove aan te bieden. Deze les kan vooraf gaan aan de squashles of als aparte les in de week gegeven worden.

Er wordt aangeraden om minstens 1 lesgever per 15 kinderen te voorzien, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen ook. Deze lesgever dient verplicht een opleiding te volgen bij VTS om ‘multimove lesgever’ te worden. Deze lessen bestaan uit 2 modules, module 1 bestaat uit 3 uur en is meer introductie en algemene info (kostprijs € 80) en module 2 bestaat uit 13 uur praktijklessen (kostprijs € 115), bachelors en masters LO zijn vrijgesteld van module 2, evenals leerkrachten lager onderwijs en kleuter. Je krijgt als lesgever een dikke map met veel oefenstof in. En hierboven op krijg je als multimoveclub per maand een nieuwsbrief waar telkens een nieuw thema aan bod komt om tijdens de multimovelessen aan te bieden. Het kleine verschil in het inschrijvingsgeld tussen module 1 en 2 ligt hem in het feit dat deze lesgeversmap alleen al € 75 kost en deze zit mee in die prijs inbegrepen. Dit zijn de enige kosten die je als club moet maken om een multimoveclub te worden.

De bedoeling van het multimove project
Het is een voorbereiding op alle sporten maar indien de kinderen in jou squashclub multimove aangeboden krijgen is de kans ook groot dat ze aansluiten bij jou sportclub. Deze kinderen die multimove volgen bij jullie in de club worden lid van de federatie en zijn ook verzekerd bij de federatie.

Je kan op de website van multimove alle info vinden omtrent dit project inclusief een promotiefilmpje: www.multimove.be. Verder kan je hier o.a. materiaallijsten vinden, en je moet geen bang hebben dat je veel materiaal niet gaat hebben aangezien het een heel gevarieerd aanbod is en je kan ook zelf creatief materiaal maken.

Het is ook de bedoeling dat je met de kinderen tijdens een multimove les eens een andere zaal gebruikt, eens naar buiten gaat, zwembad kan ook. Je moet niet altijd in de squashzaal blijven en je kan afspreken met een andere sportclub in de buurt om eens van locatie te wisselen.

Het is belangrijk tijdens de multimove lessen dat de lesgever de kinderen stuurt en echt lesgeeft, en niet dat de kinderen vrij kunnen bewegen zoals tijdens een bewegingsparcours.

Als je instapt in het multimove project moet je een aantal zaken administratief bijhouden, en dat zijn de aanwezigheden per les en per les noteren welke basisvaardigheden er aan bod gekomen zijn.

Waarom deelnemen aan multimove?
Blijkbaar is het nu tijdens het proefproject al een heel groot succes bij kinderen en ouders. Dus ouders en kinderen kennen het multimove project en zullen ook op zoek gaan naar sportclubs die dit aanbieden. Multimove doet ook projecten op school in heel Vlaanderen.

Op deze manier kan je meer jeugdleden naar de club brengen die zullen starten met multimove, eventueel aangevuld met squashlessen en die na de 10 lessenreeks kunnen aansluiten bij de squashclub.

Als je beslist om mee in te stappen worden de gegevens van de squashclub op de website van multimove geplaatst, zodat elke bezoeker kan zien dat jullie een multimove club zijn.

Online op de website van multimove is ook een pagina waar enkel lesgevers kunnen inloggen en onderling oefeningen kunnen uitwisselen en multimove geeft heel wat ondersteuning. Dus oefenstof is er altijd voorhanden.

Dit project is een goede manier om nieuwe jeugdleden naar de clubs te brengen aangezien dit project kan gecombineerd worden met squash. Denk eraan dat het ook geen grote investering is!