Bijscholingen

Opleidingen voor scheidsrechters

Niveau D of spelregelavond
De spelregelavond heeft een verplichtend karakter voor de ploegen die aantreden in de lagere divisies. Praktisch betekent dit dat elke ploeg uit derde, vierde en vijfde divisie bij de heren 2 spelers dient af te vaardigen om de spelregelavond te volgen. Bij de dames uit tweede en derde divisie dient 1 speelster deze spelregelavond te volgen. Een club moet zich ertoe verbinden twee heren of één dame aan te duiden op het moment dat de ploeg inschrijft voor de competitie in bovenvermelde divisies. Dit moet geschieden bij het opmaken van de interclublijst. Indien dit niet gebeurt, is de interclublijst ongeldig. Per provincie wordt ten minste 1 spelregelavond georganiseerd tijdens de weken die voorafgaan aan de start van de competitie.

Wij kozen voor volgende organisatie:
Limburg – Olympia – Mark Christie – 7 september 2017 om 20u15
Oost-Vlaanderen – Bateas – Etienne Van Melkebeke – 20 september 2017 om 20u
Antwerpen – Casteleyn Squash – Bruno Raemen – 25 september 2017 om 20u
West-Vlaanderen – Piramid – Bert Van Doninck – 19 oktober 2017 om 20u

Vlaams-Brabant – De Vaart – Stoffel Janssens – 15 november 2017 om 20u

De spelers mogen kiezen op welke avond zij deze spelregelcursus volgen.

 • Indien een ploeg (uit 3de, 4de of 5de divisie heren of 2de en 3de divisie dames) voor 1 januari niet in orde is met de regel om 1 of 2 spelers naar de spelregelavond te sturen, krijgt deze ploeg in het tweede deel van het seizoen telkens 5 minpunten per speler.
 • Wie reeds de spelregelavond vorig(e) seizoen(en) gevolgd heeft of een A of B klassement heeft, is vrijgesteld.
 • ALLE SPELERS zijn welkom.
 • De kostprijs voor deelname aan de cursus bedraagt € 5 en hiervoor krijg je de bijhorende refereecursus.
 • De commissie jeugd voorziet tevens aangepaste opleidingssessies tijdens het Dunlopcircuit

Inschrijven of meer info:
Rudy Cleymans
+32 14 85 96 01
vsf@vsf.be

Basiscursus scheidsrechter niveau C
Deze cursus is een haalbare kaart voor alle A-spelers en B-spelers en voor iedereen die al een aantal competitiewedstrijden op redelijk niveau heeft gearbitreerd.
Deze cursus wordt georganiseerd in Herentals op zaterdag 24 februari 2018 om 10u.

Inschrijven of meer info:
Rudy Cleymans
+32 14 85 96 01
vsf@vsf.be

Basiscursus scheidsrechter niveau B en A
Het traject om niveau B en A te behalen en behouden werd uitgewerkt en de criteria worden omschreven in de rubriek referee.

Opleidingen voor trainers

De Vlaamse Trainersschool (VTS) is het samenwerkingsverband tussen Sport Vlaanderen, de universiteiten en hogescholen en de erkende Vlaamse sportfederatie.
De VTS organiseert in de eerste plaats sportkaderopleidingen in diverse sporttakken op het niveau van Initiator, Trainer B en Trainer A. De sporttakgerichte opleidingen hebben de langste traditie binnen het opleidingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool en vormen meteen ook de kernopdracht van de VTS.
De VTS is bovendien het officiële erkenningsorgaan van de sportkaderopleidingen in Vlaanderen bij toepassing van de sportdecreten.

Sport Vlaanderen Initiator Squash
i.s.m. de Vlaamse Squashfederatie

Doelstellingen:
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van van beginnende en/of recreatieve squashers (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houden met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van squash teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarden:

 • minstens 17 jaar worden in de loop van het cursusjaar.
 • minimum een klassement bezitten van D2-heren en C2-dames ofwel actief bezig zijn in competitieverband en slagen voor een door de Vlaamse Squashfederatie georganiseerde toelatingsproef.

Meer info:
Rudy Cleymans
+32 14 85 96 01
rudy@vsf.be

Opleidingsstramien: 64 uur (waarvan 6 uur stage) – 4 modules – 13 vakken

Module 1: Algemeen gedeelte initiator  totaal 15 u 
 Didactiek  7 u theorie  totaal 7 u
 Veilig sporten preventief luik  4 u theorie  totaal 4 u
 Veilig sporten creatief luik  4 u theorie  totaal 4 u
 Module 2: Sporttechnische module initiator squash  totaal 28 u
Introductie tot de initiatoropleiding  1 u theorie  totaal 1 u
Opleidingsvisie VSF  3 u theorie  totaal 3 u
Basistactiek en coaching squash  2 u theorie – 4 u praktijk  totaal 6 u
Basistechnieken en foutenanalyse squash  4 u theorie – 2 u praktijk  totaal 6 u
Tornooi-organisatie squash  2 u theorie  totaal 2 u
Spelregels en gedragscodes  2 u theorie – 1 u praktijk  totaal 3 u
Materiaalkennis Squash  1 u theorie  totaal 1 u
Minisquash  2 u theorie – 4 u praktijk  totaal 6 u
Module 3: Didactisch-methodische module  totaal 15 u
Didactische oefeningen Initiator squash  15 u praktijk  totaal 15 u
Module 4: Stagemodule Initiator squash  6 u stage otaal 6 u

 

Sport Vlaanderen Trainer B Squash: algemeen gedeelte

Voor het opleidingsniveau Instructeur B en Trainer B wordt het algemeen gedeelte door de Vlaamse Trainersschool steeds sporttakoverschrijdend gedoceerd. Deelnemers van verschillende sporttakken zitten hiervoor samen.

Het algemeen gedeelte Instructeur B bestaat uit 22.5 lesuren, het bevat volgende onderdelen: anatomie, communicatie, motorisch leren, ontwikkelingsleer en multimedia.
Het algemeen gedeelte Trainer B bestaat uit 22.5 lesuren. Het bevat fysiologie en sportfysiologie, sportpsychologie en coaching, trainingsmethodiek en biomechanica.

De snelste weg om het aanbod van 2018 voor het Algemeen gedeelte Instructeur B en/of Trainer B te raadplegen en hiervoor in te schrijven is www.sport.vlaanderen/vts – Opleiden en bijscholen – Vind een basismodule “Algemeen gedeelte” – Niveau en cursuslocatie kiezen via de kaart of via de tegels onderaan. Klik op het resultaat voor meer informatie en om in te schrijven. Dit kan vanaf november 2017.

Opleidingen voor clubbestuurders

Een slimme strategie voor ledenbinding, verzeker de toekomst van je club.

Zijn de leden van je sportclub veeleisender geworden? Wordt het moeilijker om leden aan je club te binden? En zo ja, hoe zie jij dan de toekomst van je sportclub? Hier bewust mee bezig zijn en actie ondernemen, kan niet meer ontbreken op de agenda van een sportclub. Je activiteiten op zich, zoals je ze steeds hebt gedaan, zijn in vele gevallen niet meer genoeg om je leden te behouden. Er is een gerichte aanpak nodig. En niet zozeer in termen van “beter” of “meer”, maar vooral “anders”. Een slimme strategie die rekening houdt met de behoeften van je leden. Een praktijkaanpak die door succesvolle clubs wordt toegepast. 100% garantie heb je nooit, maar in deze sessie leer je de strategie voor ledenbinding die je de beste kansen geeft op succes!

Wanneer? Dinsdag 3 oktober 2017 van 19u00 tot 22u00.
Waar? Vlaamse Squashfederatie, Vorselaarsebaan 62, 2200 Herentals

Prijs

Deelnemer   Deelnameprijs
Sportclubbestuurders aangesloten bij een VSF-federatie, medewerker VSF-federatie 12,50 euro
Sportclubbestuurder aangesloten bij een niet-VSF-federatie, medewerker niet-VSF-federatie, sportdienst of anderen 30 euro
Ambtenaar 20 euro
Onderwijs 20 euro
Andere 30 euro

 

Voor meer info:
Tine Hannes
+32 14 85 96 00
tine@vsf.be

Inschrijven kan via de site van Dynamo Project

Opleidingen van de Vlaamse Squashfederatie

Opleiding tornooiplanner
Iedere club en iedere organisator die een tornooi onder de auspiciën van VSF organiseert, is verplicht om jaarlijks één persoon af te vaardigen naar de opleiding tornooiplanner. De clubs die deze opleiding de voorbije jaren reeds gevolgd hebben, zijn vrijgesteld voor de volgende jaren, tenzij er grote aanpassingen aan het softwarepakket gebeurd zijn.

Indien de club niemand afvaardigt:

 • wordt het tornooi niet als VSF-tornooi erkend en krijgen de spelers geen punten voor hun ranking.
 • krijgt de club het jaar nadien geen tornooi toegewezen.

Om de clubs wegwijs te maken met dit programma wordt er 1 infosessie georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 28 augustus 2017 om 19u00

Meer info of inschrijven:
Tine Hannes
+ 32 14 85 96 00
tine@vsf.be

Clinic minisquash

Doelstelling:
Alles in verband met minisquash verduidelijken aan de hand van praktijk. Kans tot vragen stellen en uitwisselen van info.

Voor wie?
Alle aspirant trainers, initiators, trainers – coaches (minimum leeftijd 16 jaar)

Waar en wanneer?
Zondag 18 maart 2018 – Future Sports

Lesgever?
Olivier Godts

Inschrijven?
+ 32 14 85 96 00
vsf@vsf.be

Meer info:  
Rudy Cleymans
+ 32 14 85 96 01
rudy@vsf.be

Coaching Clinic

Voor wie?
Voor coaches van het “coaches platform”

Waar en wanneer?
De data van deze clinic worden bepaald in functie van de inschrijvingen en de planning van internationale tornooien waarvan de data nog niet bekend zijn. Geïnteresseerden dienen schriftelijk op te geven wanneer ze vrije momenten hebben.

Lesgevers?
Kim Hannes en Ronny Vlassaks

Inhoud?

 • talentdetectie
 • toepassen van de verschillende basistechnieken
 • organiseren en uitvoeren van een individuele training
 • organiseren en uitvoeren van een groepstraining (teamtraining)
 • normen en waarden van trainer/coach
 • squashtactiek
 • voetenwerk en bewegingsvormen
 • onderhouden netwerk “coaches”

Meer info?
Kim Hannes
+ 32 14 85 96 02
kim@vsf.be