Niveaus

Niveau D: spelregelavond
De spelregelavond heeft een verplichtend karakter voor de ploegen die aantreden in de lagere divisies. Praktisch betekent dit dat elke ploeg uit derde, vierde en vijfde divisie bij de heren 2 spelers dienst af te vaardigen om de spelregelavond te volgen.  Bij de dames uit tweede en derde divisie dient 1 speelster deze spelregelavond te volgen.
De spelregelavonden worden bij aanvang van het seizoen georganiseerd in elke provincie.

Niveau C: basiscursus scheidsrechter
Je speelt zelf tornooien en/of interclub. Er wordt wel eens van je verwacht dat je een wedstrijd arbitreert.  Is het dan niet handig om eens een scheidsrechtercursus te volgen ?
Eenmaal per jaar wordt er een cursus C-scheidsrechter gegeven. De cursus bevat zowel een theoretische als praktische benadering en wordt afgesloten met een theoretisch examen.  Indien je slaagt voor dit theoretisch examen, behaal je het diploma van C-referee.

Niveau B

Je wil B-referee worden. Wat moet je doen en wat heb je nodig?

 • Activity Log bijhouden
  • minimum 25 wedstrijden
   • minimum 10 wedstrijden dames A / heren B
   • periode van 12 maanden
 • Assessments door één van onze A-referees
  • 2 positieve assessments
  • 2 verschillende evenementen
   • VK junioren
   • VK senioren
   • BK junioren
   • VK senioren
   • BK teams masters
   • BK teams eredivisie
  • periode van 2 jaar

Om B-referee te blijven moet je jaarlijks minimaal 10 wedstrijden reffen van het vereiste niveau

Niveau A
Je wil A-referee worden. Wat moet je doen en wat heb je nodig?

 • Activity Log bijhouden
  • minimum 25 wedstrijden
  • minimum 10 wedstrijden heren A / dames A
  • periode van 10 maanden
 • Assessments door een internationale assessor (zie WSF lijst)
  • 2 positieve assessments
  • internationaal evenement
  • periode van 2 jaar

Om A-referee te blijven moet je jaarlijks minimaal 10 wedstrijden reffen van het vereiste niveau.