Commissie sport

Voorzitter: Dieter Van Dooren
Leden: Geert Versyck, Luc Soubry, Andy Catteceur, Liesbeth Dries, Dave De Beule, Olivier Godts, Els Van Mieghem, Michaël De Feyter, Kim Hannes.

Doelstelling:

 • assimilatie van de buitenlandse spelers in de VSF-competitie

 • toezicht op het verloop van de eredivisie en de controle op de interclublijst van de eredivisie.

 • opstellen van de interclubreeksen

 • opstellen van wedstrijdkalender

 • samenstellen van tornooikalender

 • controle op de interclub en tornooien

 • bepaalt overtredingen en spreekt sancties uit binnen de competitie en tornooien

 • In verband met ongeregeldheden of opmerkingen die zich in de loop van het seizoen voordoen, wordt volgende werkwijze gevolgd:
  Volgende zaken worden steeds behandeld door tenminste 3 leden: 
       een geschreven brief of klacht geuit door een club
      
  alle aangelegenheden of beslissingen i.v.m. de eredivisie
      
  de aanpassing van een wedstrijduitslag naar forfait

          Volgende zaken worden opgevolgd door de voorzitter:
              
voorbehoud van ploegen genoteerd op het wedstrijdformulier

          Volgende zaken kunnen doorgespeeld worden aan het prov. comité:
              
prov. competitie, prov. kampioenschappen en tornooien.

Vergaderingen 2015-2016

18 juni 2015
24 september 2015
12 november 2015

11 februari 2016