Commissie sport

voorzitter: Geert Versyck
leden: Bruno Raemen, Ronny Vlassaks, Dieter Van Dooren, Kim Hannes, Luc Soubry, Andy Catteceur en Liesbeth Dries.

doelstelling:

 • assimilatie van de buitenlandse spelers in de VSF-competitie
 • toezicht op het verloop van de eredivisie en de controle op de interclublijst van de eredivisie.
 • opstellen van de interclubreeksen
 • opstellen van wedstrijdkalender
 • samenstellen van tornooikalender
 • controle op de interclub en tornooien
 • bepaalt overtredingen en spreekt sancties uit binnen de competitie en tornooien
 • In verband met ongeregeldheden of opmerkingen die zich in de loop van het seizoen voordoen, wordt volgende werkwijze gevolgd:
  Volgende zaken worden steeds behandeld door tenminste 3 leden: 
       een geschreven brief of klacht geuit door een club
      
  alle aangelegenheden of beslissingen i.v.m. de eredivisie
      
  de aanpassing van een wedstrijduitslag naar forfait

          Volgende zaken worden opgevolgd door de voorzitter:
              
voorbehoud van ploegen genoteerd op het wedstrijdformulier

          Volgende zaken kunnen doorgespeeld worden aan het prov. comité:
              
prov. competitie, prov. kampioenschappen en tornooien.

Vergaderingen 2013

5 december 2013

Vergaderingen 2014

30 januari 2014