Provinciale comités

Met de oprichting van de provinciale comités beogen we dat specifieke themata dicht bij de clubs worden behandeld. In elk comité zetelt minstens één bestuurder die voorstellen en/of punten op de agenda van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Squashfederatie kan brengen. Elk comité kan haar eigen structuur opbouwen en doelstellingen bepalen. Bij een goede structuur en dito werking is subsidiëring mogelijk. Vrijwilligers zijn nog steeds welkom. Uw provinciale voorzitters zijn:
 
West-Vlaanderen - Patrick Goos - tel 056/31.30.91 – gsm 0476/827.845 – patrick.goos@pandora.be 
 
Oost-Vlaanderen - Dieter Van Dooren - gsm 0473/993.133 – vddieter@gmail.com
 
Antwerpen - Philippe Gebruers - gsm 0478/872.275 – philippe.gebruers@telenet.be 
 

Limburg & Vlaams-Brabant- Roggen Jo – gsm 0475/340.901 – jo.roggen@telenet.be    
 

  
Voor de goede werking van een provinciaal comité is de aanwezigheid van de clubs op de vergaderingen vereist!

 

Provinciale comités per provincie 2015-2016

West-Vlaanderen: 29 juni 2015 - 7 september 2015 - 1 februari 2016 - 27 juni 2016
Limburg & Vlaams-Brabant: januari 2015, mei 2015
Oost-Vlaanderen:  16 juni 2015 - 8 september 2015 - 3 december 2015 - 22 februari 2016
Antwerpen: 12 februari 2015