Provinciale comités

Met de oprichting van de provinciale comités beogen we dat specifieke themata dicht bij de clubs worden behandeld. In elk comité zetelt minstens één bestuurder die voorstellen en/of punten op de agenda van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Squashfederatie kan brengen. Elk comité kan haar eigen structuur opbouwen en doelstellingen bepalen. Bij een goede structuur en dito werking is subsidiëring mogelijk. Vrijwilligers zijn nog steeds welkom. Uw provinciale voorzitters zijn:
 
West-Vlaanderen - Patrick Goos - tel 056/31.30.91 – gsm 0476/827.845 – patrick.goos@pandora.be 
 
Oost-Vlaanderen - Sébastien Delbar - tel 055/21.63.31 – gsm 0486/845.787 – seb_delbar@hotmail.com 
 
Antwerpen - Philippe Gebruers - gsm 0478/872.275 – philippe.gebruers@telenet.be 
 

Limburg - Roggen Jo – gsm 0475/340.901 – jo.roggen@telenet.be    

Vlaams-Brabant - Veerle Putzeys – gsm 0485/627.555 – veerle.putzeys@gmail.com  

  
Voor de goede werking van een provinciaal comité is de aanwezigheid van de clubs op de vergaderingen vereist!