Procedure

DE DOPINGCONTROLE

OPROEPING 

De sportbeoefenaar krijgt van een controlearts of zijn assistent een oproepingsbrief voor de dopingcontrole.
Elke sportbeoefenaar, van welke nationaliteit ook, kan worden opgeroepen, maar de controle mag het normale verloop van de wedstrijd niet hinderen.
Het oproepingsformulier vermeldt:
 • de sportmanifestatie of georganiseerde voorbereiding of de buitencompetitiecontrole
 • de naam van de opgeroepen sportbeoefenaar
 • het lokaal van monsterneming
 • het tijdstip van afgifte
het tijdstip waarop de sportbeoefenaar zich uiterlijk in het aangeduide lokaal van monsterneming moet aanmelden
Het oproepformulier wordt door de controlearts(en) en door de sportbeoefenaar getekend. De sportbeoefenaar ontvangt de doorslag van het oproepingsformulier.

MONSTERNEMING

Stap 1: in het controlelokaal wordt de identiteit van de sportbeoefenaar gecontroleerd (aan de hand van de identiteitskaart of de sportvergunning met foto) en worden alle gegevens ingevuld op het proces-verbaal van monsterneming. 
Stap 2: de sporter kiest zelf een door een blauwe kleefstrip verzegelde piepschuimen verpakking en een voorverpakte opvangbeker.
Stap 3: de controlearts noteert het nummer van de verpakking op het proces-verbaal van monsterneming.
Stap 4: de verpakking van de opvangbeker wordt verwijderd 
Stap 5: de sporter plast onder toezicht van de controlearts minstens 75 cc. De controlearts kan elke maatregel treffen om mogelijk bedrog of onwil uit te sluiten. Als de sporter onvoldoende geplast heeft, kan gebruik gemaakt worden van de “partial sample kit”. 
Stap 6: het deksel wordt op de opvangbeker geplaatst.
Stap 7: de piepschuimen verpakking wordt geopend en de 2 flesjes worden uitgepakt.
Stap 8: de codenummers op de flesjes en afsluitdoppen worden gecontroleerd.
Stap 9: het afsluitdeksel wordt op de opvangbeker met urine geplaatst en via de tuit wordt de urine als volgt over de 2 flesjes verdeeld:
 • in het A-flesje wordt minstens 50 ml urine gegoten (minstens tot aan de onderrand van het rode label op het flesje)
 • in het B-flesje wordt minstens 25 ml urine gegoten (minstens tot aan de onderrand van het blauwe label op het flesje)

De beide flesjes worden verzegeld door de afsluitdoppen stevig toe te draaien zodat ze niet meer geopend kunnen worden. De flesjes kunnen na verzegeling ook ondersteboven gehouden worden zonder te lekken.
Stap 10: de pH-waarde (zuurtegraad) en de densiteit (dichtheid) van de urine wordt door de controlearts bepaald. De resultaten worden genoteerd op het proces-verbaal van monsterneming.
Stap 11: de beide flesjes worden terug in de piepschuimen verpakking geplaatst voor transport naar het laboratorium.

 
NA DE MONSTERNEMING
 
De controlearts vervolledigt het proces-verbaal van monsterneming. Op dit proces-verbaal worden volgende gegevens vermeld:
 
 • de gegevens van de wedstrijd;
 • de voornaam, de familienaam, de geboortedatum, het adres van de sportbeoefenaar en het nummer van de identiteitskaart;
 • het startnummer of vergunningsnummer;
 • de naam van de eventuele begeleider;
 • de geneesmiddelen die de sportbeoefenaar tijdens de laatste drie dagen voor de controle heeft genomen, welke arts die voorschreef en welke apotheker die afleverde;
 • het uur van urineafname;
 • de codenummers van de flesjes en afsluitdoppen (éénzelfde nummer);
 • de pH van de urine;
 • de densiteit van de urine;
 • alle opmerkingen over de procedure (door de sporter of de controlearts genoteerd).

Als dit samen met de sportbeoefenaar is overlopen, wordt het proces-verbaal (dat bestaat uit 4 exemplaren) ondertekend door de controlearts, de sporter en zijn eventuele begeleider. De sporter krijgt één van de 4 exemplaren van het proces-verbaal van monsterneming onmiddellijk mee.

RESULTAAT
 
Binnen de 4 weken na de controle wordt het resultaat van de analyse opgestuurd naar het adres van de gecontroleerde sporter.
Niet instemmen met, misleiden van of zich verzetten tegen een dopingcontrole wordt automatisch door het decreet medisch verantwoorde sportbeoefening gelijkgesteld met dopingpraktijken