Beker van Vlaanderen - Reglement

BEKER VAN VLAANDEREN

Art. 1 – Inschrijven voor de Beker van Vlaanderen gebeurt op vrije basis. Er moet een aparte lijst opgemaakt worden, los van de interclublijst. Forfait betekent een boete van € 29.

Art. 2 – Het team dat speelt voor de Beker van Vlaanderen bestaat uit 3 heren en 2 dames.  De heren spelen tegen de heren en de dames spelen tegen de dames.  Clubs die geen damesteam voor de interclubcompetitie hebben maar wel over enkele dames beschikken mogen deze laten deelnemen in de bekercompetitie (let wel op: enkel spelers die op de bekerlijst staan zijn speelgerechtigd).
Er wordt gespeeld volgens PAR 11.  

Art. 3 - Er wordt gespeeld in een poule met heen- en terugwedstrijd. De winnaar van de poule is de winnaar van de beker van Vlaanderen.

Art. 4 – Er moeten aparte lijsten opgemaakt worden indien een club met twee of meer ploegen wenst deel te nemen.

Art. 5 - De kapitein van de thuisploeg zorgt ervoor dat zoals bij de 'interclubcompetitie' alle formaliteiten worden vervuld en de regels worden nageleefd.  Elke wedstrijd van de bekercompetitie heeft een nummer voorafgegaan door een 'B'. Gebruik die code op het wedstrijdblad. Beide ploegen behouden een exemplaar van het wedstrijdblad en bewaren dit tot 30 juni zodat het bij eventuele betwistingen aan het VSF-secretariaat kan bezorgd worden.

Na de ontmoeting vult de kapitein van de thuisploeg de resultaten online in op toernooi.nl.  Dit gebeurt voor 12:00 ’s middags de dag na de wedstrijd.  Hierbij wordt er gekeken naar het aanvangsuur vermeld in de squashagenda.  De thuisclub vult de resultaten in.  Clubs die de resultaten te laat ingeven, krijgen een boete van € 8.  De verrekening gebeurt per team en per wedstrijddag en wordt tweemaal per jaar afgerekend in januari en juni.

Art. 6 – Er wordt gespeeld met een handicap: per set krijgt de laagst geklasseerde speler één punt per klassement voorsprong.  Bv: een D4-speler krijgt per set 5 punten voorsprong als hij tegen een C2-speler uitkomt.  De maximale voorsprong per set bedraagt 7 punten. Van september tot december is de ranking van augustus geldig. Van januari tot mei is de ranking van december geldig.

Art. 7 - De uitslag van de individuele wedstrijden heeft geen invloed op de individuele ranking. Bekermatchen tellen niet mee als “gespeelde wedstrijd” voor de interclubcompetitie. Dit wil zeggen dat ze niet meegeteld worden als voorwaarde om te mogen deelnemen aan de laatste 3 (2) matchen in de interclubcompetitie.

Art. 8 – Het aantal sets wordt opgeteld.  De ploeg met het hoogst aantal gewonnen sets wint de ontmoeting.  Bij gelijk aantal gewonnen sets, wint de ploeg die het meest aantal wedstrijden heeft gewonnen.  Bij gelijk aantal gewonnen wedstrijden, wint de ploeg die de meeste punten behaald heeft. Bij gelijk aantal punten is het resultaat van de nummer 1 speler beslissend. De winnende ploeg gaat naar de volgende ronde.

Art. 9 -Voor alle andere reglementen wordt verwezen naar het VSF-interclubreglement.

Art. 10 - Eerst wordt er in 2 poules gespeeld. In de poules spelen de teams slechts éénmaal tegen elkaar (geen heen- en terugwedstrijd zoals vorig seizoen). De eerste 4 van elke poule gaan door naar de eindronde. Dit is een afvalschema van 8. De commissie sport zal de top 4 plaatsen en 5-8 worden geloot. Bij verlies in de eindronde ben je uitgeschakeld. De club waar de finale zal plaatsvinden wordt door loting bepaald.

Art. 11 - Alle wedstrijden worden gepland op dinsdag om 20.00 u , maar het staat de ploegen vrij om comform de VSF-reglementen een wedstrijd te vervroegen.