Beker van Vlaanderen - Reglement

BEKER VAN VLAANDEREN

Art. 1Per club die deelneemt aan de competitie moet er minimum 1 team deelnemen aan de beker van Vlaanderen. Dit is verplicht voor clubs die 10 of meer interclubspelers op hun lijst hebben staan. Indien de club weigert deel te nemen wordt er een boete van € 100 opgelegd.

Art. 2Er worden 3 enkelspelen en 1 dubbelspel gespeeld. Dames mogen tegen de heren spelen en dit met hun mannenlidnummer, Dit mannenlidnummer is niet meer betalend. Je kan de 4 wedstrijden (3 enkel en 1 dubbel) met 3 tot en met 5 spelers spelen uit de bekerlijst. Het mogen dus spelers van het enkelspel zijn die ook dubbelen of het mogen 2 andere spelers zijn maar ze moeten wel op de bekerlijst staan. Bij het dubbelspel bepaalt de ranking van de hoogst geklasseerde speler van elk team de handicap. Er wordt naar 'best of five' gespeeld en dit volgens PAR 11.

Bij het dubbelspel is het verplicht een squashbril te dragen!

Art. 3 - De eerste ronde wordt per provincie gespeeld, daarna wordt er gekeken naar hoeveel teams er in een provincie zitten om te bepalen hoeveel teams er doorgaan naar de volgende ronde. De volgende ronde is een uitspeelschema van 8. Forfait betekent een boete van 35 euro.

Art. 4 – Er moeten aparte lijsten opgemaakt worden indien een club met twee of meer ploegen wenst deel te nemen.

Art. 5 - De kapitein van de thuisploeg zorgt ervoor dat zoals bij de 'interclubcompetitie' alle formaliteiten worden vervuld en de regels worden nageleefd.  Elke wedstrijd van de bekercompetitie heeft een nummer voorafgegaan door een 'B'. Gebruik die code op het wedstrijdblad. Beide ploegen behouden een exemplaar van het wedstrijdblad en bewaren dit tot 30 juni zodat het bij eventuele betwistingen aan het VSF-secretariaat kan bezorgd worden.

Na de ontmoeting vult de kapitein van de thuisploeg de resultaten online in op toernooi.nl.  Dit gebeurt voor 12:00 ’s middags de dag na de wedstrijd.  Hierbij wordt er gekeken naar het aanvangsuur vermeld op toernooi.nl.  De thuisclub vult de resultaten in.  Clubs die de resultaten te laat ingeven, krijgen een boete van € 10.  De verrekening gebeurt per team en per wedstrijddag en wordt tweemaal per jaar afgerekend in januari en juni.

Art. 6 – Er wordt gespeeld met een handicap: per set krijgt de laagst geklasseerde speler één punt per klassement voorsprong.  Bv: een D4-speler krijgt per set 5 punten voorsprong als hij tegen een C2-speler uitkomt.  De maximale voorsprong per set bedraagt 7 punten. Van september tot december is de ranking van augustus geldig. Van januari tot mei is de ranking van december geldig.

Art. 7 - De uitslag van de individuele wedstrijden heeft geen invloed op de individuele ranking. Bekermatchen tellen niet mee als “gespeelde wedstrijd” voor de interclubcompetitie. Dit wil zeggen dat ze niet meegeteld worden als voorwaarde om te mogen deelnemen aan de laatste 3 (2) matchen in de interclubcompetitie.

Art. 8 – Het aantal sets wordt opgeteld.  De ploeg met het hoogst aantal gewonnen sets wint de ontmoeting.  Bij gelijk aantal gewonnen sets, wint de ploeg die het meest aantal wedstrijden heeft gewonnen.  Bij gelijk aantal gewonnen wedstrijden, wint de ploeg die de meeste punten behaald heeft. Bij gelijk aantal punten is het resultaat van de nummer 1 speler beslissend. De winnende ploeg gaat naar de volgende ronde.

Art. 9 -Voor alle andere reglementen wordt verwezen naar het VSF-interclubreglement.

Art. 10 - Alle wedstrijden worden gepland op dinsdag om 20.00u, maar het staat de ploegen vrij om comform de VSF-reglementen een wedstrijd te vervroegen of te verlaten in dezelfde speelweek.