Jeugdsportproject - "Zet jeugdsquash op 1"

logo leeuwlogo bloso

 

Algemeen

Het jeugdsportproject werd reeds in 2013 voor een periode van 4 jaar (2013-2016) goedgekeurd, dit is een samenwerking tussen Bloso, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Squashfederatie vzw. Dit jeugdsportproject zal jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd worden. Squashclubs die initiatieven uitwerken om hun kwalitatieve jeugdwerking te bevorderen kunnen hiervoor subsidies ontvangen van uit het jeugdsportfonds. Dit jeugdsportfonds, ten bedrage van 16.555,60 euro, wordt gerealiseerd dankzij de steun van de Vlaamse Overheid in samenwerking van Bloso en de bijdrage van de Vlaamse Squashfederatie vzw. De eigen financiële inbreng van de sportfederatie in het jeugdsportfonds bedraagt minstens 25% van de subsidie. Het maximaal toegewezen subsidiebedrag gaat naar deelnemende squashclubs en zal verdeeld worden zoals beschreven in het reglement.

Op basis van het inhoudelijke van het dossier van de club wordt een puntentoelage gegeven. In elke criteria worden meerdere punten toegekend en deze vormen een puntenaantal. Het puntentotaal van alle ingediende en goedgekeurde dossiers zal worden samengeteld tot een totaalscore. Het door het Bloso toegekende bedrag, bedoeld voor de clubs, wordt door deze totaalscore gedeeld. Het quotiënt daarvan is de waarde van 1 punt. Per dossier zal het bedrag dat overeenkomt met 1 punt vermenigvuldigd worden met het behaald aantal punten om de subsidie te kennen.

Evolutie jeugdsport 2009-2013

 

Jeugdsportfonds 2013

Overzicht 2013: klik hier.

Evaluatie 2013: klik hier.


Jeugdsportfonds 2014

Clubs die willen deelnemen aan het jeugdsportproject 2014 kunnen hun aanvraagformulier nog invullen en voor 28 maart aan kristien@vsf.be bezorgen. Indien er vragen zijn omtrent dit project kan je contact opnemen met Kristien -014/85.96.03 - en is een clubbezoek mogelijk. Hou rekening met volgende wijzigingen in het project van 2014:

- een minisquashactiviteit dient georganiseerd te worden als voorwaarde om deel te nemen aan het project.

- indien een club een activiteit voor kansarmen organiseert, worden deze punten verdubbeld. Neem eens contact op met de sportdienst van je gemeente om hierover te informeren.

- indien er iemand van je club de clinic minisquash (29/3) volgt krijg je hiervoor punten in het project.

- in 2014 moeten het aantal jeugdgroepen doorgegeven worden en krijg je een punt per jeugdgroep.

- indien de jeugd van je club een externe stage squash volgt, krijg je hiervoor ook punten in het project.

 

Aanvraagformulier: klik hier

LET OP:

- Men mag enkel deelnemen aan het jeugdsportproject 2014 op voorwaarde dat er een activiteit minisquash zal georganiseerd worden.

- Indien er een activiteit voor kansarmen georganiseerd wordt, worden deze punten verdubbeld in 2014.

Meer informatie over het jeugdsportproject 2014 kan men lezen in de onderstaande documenten.

De activiteiten van het jeugdsportproject mogen vanaf januari uitgevoerd worden, let wel op dat de checklisten tijdig bezorgd worden aan het secretariaat.

Stand van zaken 2014: 18 clubs hebben hun aanvraagformulier ingediend (Bateas - De Dam - De Kaai - De Schreef - Double Yellow - Fitlink - Future Sports - Karteria Diest - Keep Fit - Olympia - Ostend Squash - Picasso - Piramid - Recrean - SC Kanaal - Squash Point - The Move - Vision 21 Roeselare)

Heel belangrijk: lees de draaiboeken van elke activiteit goed na, hierin kan je vinden welke kosten in aanmerking komen voor terugbetaling.

Reglement jeugdsportfonds Stappenplan jeugdsportproject
Checklist behoud eigen leden Draaiboek behoud eigen leden
Checklist doelgroep kansarmen Draaiboek doelgroep kansarmen
Checklist opendeurdag + aanwezigheidslijst Draaiboek opendeurdag
Checklist initiatielessen + aanwezigheidslijst Draaiboek initiatielessen
Checklist minisquash + aanwezigheidslijst Draaiboek minisquash
Checklist begeleiding tornooien Draaiboek begeleiding tornooien
Checklist opleiding jeugdscheidsrechter Draaiboek opleiding jeugdscheidsrechter
Checklist volgen van VTS cursus Draaiboek volgen van VTS cursus
Checklist volgen van clinic-bijscholing Draaiboek volgen van clinic-bijscholing
Evaluatieformulier Afrekeningsdocument
NIEUW: Document informatie trainers en trainingsuren Formulier verplaatsingskosten

 

Wat moet een club in het oog houden voor het verkrijgen van subsidies van het jeugdsportfonds 2014?

Stappenplan jeugdsport project kalenderjaar 2014 (januari 2014 – december 2014)

 1. Dien het aanvraagformulier voor vrijdag 28 maart 2014 in. Op het aanvraagformulier duidt de club aan welke acties ze willen organiseren in het kalenderjaar 2014.
   
 2. Voer de activiteit uit in het kalenderjaar 2014 (je mag al starten vanaf januari) volgens de reglementering (zie reglement jeugdsportfonds en draaiboeken per activiteit). Voor elke activiteit dient men een korte checklist door te geven aan het secretariaat. Er worden geen subsidies gegeven voor activiteiten die niet zijn doorgegaan.
   
 3. Het secretariaat kan indien gewenst zorgen voor promotiemateriaal en spreekt met de club af hoe dit ter plaatse geraakt.
   
 4. Hou alle facturen van gemaakte kosten goed bij. LET OP: de gemaakte kosten mogen enkel vallen onder de posten die vermeld zijn onder de “bestedingsmogelijkheden” (zie reglement jeugdsportfonds artikel 5).
   
 5. Tegen 1 november stuurt VSF afrekeningsformulieren. Stuur deze samen met alle facturen ten laatste op 30 november 2014 naar het secretariaat.
   
 6. Na ontvangst en controle van de facturen zal VSF de subsidie aan de club uitbetalen (op voorwaarde dat VSF de subsidies jeugdsportfonds reeds van Bloso heeft ontvangen). Normaliter is dit voor eind januari 2015.