Jeugdsportproject - "Zet jeugdsquash op 1"

logo leeuwlogo bloso

 

Algemeen

Het jeugdsportproject werd reeds in 2013 voor een periode van 4 jaar (2013-2016) goedgekeurd, dit is een samenwerking tussen Bloso, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Squashfederatie vzw. Dit jeugdsportproject zal jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd worden. Squashclubs die initiatieven uitwerken om hun kwalitatieve jeugdwerking te bevorderen kunnen hiervoor subsidies ontvangen van uit het jeugdsportfonds. Dit jeugdsportfonds, ten bedrage van 16.555,60 euro, wordt gerealiseerd dankzij de steun van de Vlaamse Overheid in samenwerking van Bloso en de bijdrage van de Vlaamse Squashfederatie vzw. De eigen financiële inbreng van de sportfederatie in het jeugdsportfonds bedraagt minstens 25% van de subsidie. Het maximaal toegewezen subsidiebedrag gaat naar deelnemende squashclubs en zal verdeeld worden zoals beschreven in het reglement.

Op basis van het inhoudelijke van het dossier van de club wordt een puntentoelage gegeven. In elke criteria worden meerdere punten toegekend en deze vormen een puntenaantal. Het puntentotaal van alle ingediende en goedgekeurde dossiers zal worden samengeteld tot een totaalscore. Het door het Bloso toegekende bedrag, bedoeld voor de clubs, wordt door deze totaalscore gedeeld. Het quotiënt daarvan is de waarde van 1 punt. Per dossier zal het bedrag dat overeenkomt met 1 punt vermenigvuldigd worden met het behaald aantal punten om de subsidie te kennen.

 

Jeugdsportfonds 2014

Overzicht 2014: klik hier

Evaluatie 2014: klik hier

Evolutie jeugdsport 2009-2014: klik hier


Jeugdsportfonds 2015

Clubs die willen deelnemen aan het jeugdsportproject 2015 moeten hun aanvraagformulier invullen en ten laatste 31 maart 2015 aan kristien@vsf.be bezorgen. Indien er vragen zijn omtrent dit project kan je contact opnemen met Kristien -014/85.96.03 - en is een clubbezoek mogelijk. Hou rekening met volgende wijzigingen in het project van 2015:

- je hebt de keuze tussen verschillende activiteiten die vallen onder minisquash, namelijk:

 • minisquash in samenwerking met een school

 • aanbieden van minisquashlessen in de club

 • gebruik van opblaasbare courts

 • aanbieden van multimove

- opleiding jeugdscheidsrechters: wij raden elke club die met jeugd werkt aan om zo'n opleiding in de club te geven. Op de jeugdtornooien moeten de spelers elkaar reffen dus het is heel belangrijk dat de spelers een goede kennis van de squashregels hebben!

- wij raden de clubs aan om spelers die nog geen diploma hebben en actief zijn als trainer/coach in de club een VTS cursus te laten volgen, de kosten van deze cursus kunnen via het jeugdsportproject ingediend worden. In april 2015 wordt er een initiator cursus georganiseerd in Herentals.

- trainers die reeds een diploma hebben willen we stimuleren om een bijscholing/clinic te gaan volgen! In 2015 krijgt elke trainer 2 punten per gevolgde clinic.

- tijdens een activiteit die bedoeld is voor het behoud van eigen leden vragen we om het thema fair play hierin te verwerken.

- indien er iemand van je club de clinic minisquash (20 februari 2015) volgt krijg je hiervoor punten in het project. Dit is aan te raden als je in de club ook minisquash wil aanbieden.

- wij vinden het belangrijk dat er een jeugdverantwoordelijke is in de club die de contactpersoon is tussen de club en de VSF voor het jeugdsportproject. Hiervoor kan je extra punten verdienen, zie reglement.

- indien de club een activiteit organiseert omtrent diversiteit en gelijke kansen krijg je hiervoor het dubbel van de punten, namelijk 4 punten/activiteit. NIEUW: indien de club 2 tips kan uitwerken die vermeld staan op de website van laagdrempelige sportclubs (www.laagdrempeligesportclubs.be/tips-top-5) en dit kan aantonen krijgt hiervoor een extra punt.

Zaterdag 31 januari wordt een brainstormmoment georganiseerd rond jeugdsport. Alle clubs de interesse hebben om hier aan deel te nemen in 2015 en de clubs die in het verleden reeds deelgenomen hebben zijn welkom: 31 januari - 11u - VSF-secretariaat.

 

Aanvraagformulier: klik hier

Gelieve het reglement na te lezen voor je het aanvraagformulier indient. Klik hier voor het reglement, alles wat in het geel staat in het reglement is anders dan in 2014.

Meer informatie over het jeugdsportproject 2014 kan men lezen in de onderstaande documenten.

De activiteiten van het jeugdsportproject mogen vanaf januari uitgevoerd worden, let wel op dat de checklisten tijdig bezorgd worden aan het secretariaat.

 

Heel belangrijk: lees de draaiboeken van elke activiteit goed na, hierin kan je vinden welke kosten in aanmerking komen voor terugbetaling.

Reglement jeugdsportfonds  
Checklist behoud eigen leden Draaiboek behoud eigen leden
Checklist doelgroep kansarmen Draaiboek doelgroep kansarmen
Checklist opendeurdag + aanwezigheidslijst Draaiboek opendeurdag
Checklist initiatielessen + aanwezigheidslijst Draaiboek initiatielessen
Checklist minisquash + aanwezigheidslijst Draaiboek minisquash
Checklist begeleiding tornooien Draaiboek begeleiding tornooien
Checklist opleiding jeugdscheidsrechter Draaiboek opleiding jeugdscheidsrechter
Checklist volgen van VTS cursus Draaiboek volgen van VTS cursus
Checklist volgen van clinic-bijscholing Draaiboek volgen van clinic-bijscholing
Evaluatieformulier Afrekeningsdocument
NIEUW: Document informatie trainers en trainingsuren Formulier verplaatsingskosten

 

Wat moet een club in het oog houden voor het verkrijgen van subsidies van het jeugdsportfonds 2015?

Stappenplan jeugdsport project kalenderjaar 2015 (januari 2015 – december 2015)

 1. Dien het aanvraagformulier ten laatste dinsdag 31 maart 2015 in. Op het aanvraagformulier duidt de club aan welke acties ze willen organiseren in het kalenderjaar 2015.
   
 2. Voer de activiteit uit in het kalenderjaar 2015 (je mag al starten vanaf januari) volgens de reglementering (zie reglement jeugdsportfonds en draaiboeken per activiteit). Voor elke activiteit dient men een korte checklist door te geven aan het secretariaat. Er worden geen subsidies gegeven voor activiteiten die niet zijn doorgegaan.
   
 3. Het secretariaat kan indien gewenst zorgen voor promotiemateriaal en spreekt met de club af hoe dit ter plaatse geraakt.
   
 4. Hou alle facturen van gemaakte kosten goed bij. LET OP: de gemaakte kosten mogen enkel vallen onder de posten die vermeld zijn onder de “bestedingsmogelijkheden” (zie reglement jeugdsportfonds artikel 5) en moeten gemaakt zijn in 2015.
   
 5. Tegen 1 november 2015 stuurt VSF afrekeningsformulieren. Stuur deze samen met alle facturen ten laatste op 30 november 2015 naar het secretariaat.
   
 6. Na ontvangst en controle van de facturen zal VSF de subsidie aan de club uitbetalen (op voorwaarde dat VSF de subsidies jeugdsportfonds reeds van Bloso heeft ontvangen). Normaliter is dit voor eind januari 2016.