Bloso trainer B

BLOSO trainer B : algemeen gedeelte

Voor het opleidingsniveau trainer B wordt het algemeen gedeelte door de Vlaamse Trainersschool steeds sporttakoverschrijdend gedoceerd. Deelnemers van verschillende sporttakken zitten hiervoor samen.

Voor meer info over het algemeen gedeelte kan u terecht op de website van Bloso: www.bloso.be en zoeken onder de rubriek "word trainer".

  • Het algemeen gedeelte instructeur B bestaat uit 25 lesuren, het bevat volgende onderdelen: anatomie, fysiologie, ontwikkelingsleer en motorisch leren.
  • Het algemeen gedeelte trainer B bestaat uit 40 lesuren, het bevat supplementair aan de vakken van instructeur B nog trainingsmethodiek en sportpsychologie en coaching.

Vanuit de federatie bevelen wij iedere initiator aan om het algemeen gedeelte van Trainer B te volgen. Dit is een absolute voorwaarde vooraleer men mag deelnemen aan het sportspecifiek gedeelte van de cursus trainer B (tenzij studies L.O.)

 

BLOSO trainer B : algemeen gedeelte

In het najaar 2013 plant de federatie opnieuw een cursus trainer B. Er worden nog een paar lesdagen voorzien in 2013. In januari worden er geen lessen gegeven. In de periode februari-april worden er nog enkele dagen gepland. De lessen zullen doorgaan op vrijdagavond en zaterdag.

Cursusplaats
Vlaams Squashcentrum Herentals

Kandidaten die willen inschrijven voor dit gedeelte moeten reeds op voorhand het algemene gedeelte trainer B hebben afgelegd. Enkel studenten LO kunnen een vrijstelling genieten indien ze de betrokken vakken via het curriculum reeds hebben afgelegd.

In het specifieke gedeelte worden 50 lesuren als volgt verdeeld:
 

Sporttechnische module 26 uur
Taakomschrijving 1 uur
Techniek squash 9 uur
Gevorderde tactiek squash 5 uur
Cluborganisatie/tornooiorganisatie 9 uur
Reglementen squash 2 uur
Didactisch methodische module 24 uur
Specifieke trainingsleer: hartslagmeter 3 uur
Specifieke trainingsleer squash: opwarming, stretching, cooldown 3 uur
Mentale begeleiding 5 uur
Gevorderde didactiek squash 13 uur


Eerste lesdag: zaterdag 7 december om 9u00

De volledige lessenrooster is nog niet ter beschikking bij het publiceren van deze squashagenda. Indien u aan de voorwaarden voldoet, stuur ons dan een e-mail voor meer informatie.