Rankingsysteem

Rankingsysteem 2014-2015

Een nieuwe Vlaamse Dunlopranking zal worden gepubliceerd :

 • einde oktober 2014
 • einde december 2014
 • einde februari 2015
 • eind mei 2015

Enkel de rankings van einde december en half mei worden gebruikt om de interclublijsten op te maken en/of aan te passen.
Alle nieuwe rankings moeten worden gebruikt bij het opstellen van de draws voor de tornooien.

 • Indien een speler 1 seizoen niet heeft gespeeld, verliest hij/zij op het einde van het seizoen 375 punten, m.a.w. één klassement. Daarna verliest de speler ieder seizoen dat hij/zij niet speelt 375 punten.

Uitzondering: heren met een D3 klassement en dames met een C3 klassement verliezen geen punten op het einde van het
seizoen indien ze 1 of meerdere jaren niet gespeeld hebben.

 • Dit geldt niet voor de buitenlandse spelers. Als zij na enkele jaren afwezigheid weer in onze competitie verschijnen, worden zij opnieuw geassimileerd. Assimilatie bij Belgische spelers is ook mogelijk.

Puntenverlies bij forfaits: forfaits moeten door de tornooiorganisator worden doorgegeven:

 • De wedstrijd wordt verrekend met de tegenstrever als winnaar, de tegenstrever ontvangt 35 punten. Dit geldt enkel voor de eerste wedstrijd in een uitvalschema. Voor de WO's van dezelfde speler in de verliezersronde worden er aan de tegenstander geen punten meer toegekend. Bij een WO in een poule krijgt niemand 35 punten.
 • De speler die forfait heeft gegeven, verliest supplementair 100 punten indien er geen doktersattest binnen 1 week na het verloop van het tornooi aan het secretariaat wordt bezorgd.
 • bij herhaling: schorsing van 2 speelweken (speler en club worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de speelweken + publicatie op www.vsf.be )
 • puntenverlies bij opgave: indien een speler moet opgeven (d.w.z. dat hij/zij aan de wedstrijd gestart is en moet opgeven) tijdens een tornooi of tijdens een interclubwedstrijd, krijgt hij/zij de verliespunten en brengt deze speler geen doktersattest binnen dan krijgt deze speler zijn verliespunten EN 100 strafpunten.
 • bij overtreding: zie disciplinaire maatregelen.

Punten verdiend in tornooien van LFS worden mee in de ranking van de VSF verwerkt.
Alle spelers met min. 0 punten en die min. 1 match gespeeld hebben worden op de ranking gepubliceerd.
Klachten aangaande de individuele ranking moeten schriftelijk gebeuren.


Verdeling van de punten

Voor elke officiële wedstrijd worden negatieve en positieve punten toegekend in functie van de ranking van de tegenstander.

 

  Winst Verlies
3,4 klassementen hoger 100 punten 0 punten
2 klassementen hoger 75 punten 0 punten
1 klassement hoger 50 punten 0 punten
zelfde klassement 35 punten -35 punten
1 klassement lager 15 punten -50 punten
2 klassementen lager 10 punten -75 punten
3,4 klassementen lager 5 punten -100 punten

 

 • Wanneer een team zich onvolledig aanmeldt voor een wedstrijd zal de laatste speler van het volledige team de wedstrijd met forfait winnen en 35 rankingpunten krijgen.
 • Een speler ontvangt 20 punten wanneer hij/zij aan een tornooi deelneemt en volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator duidt aan welke spelers het tornooi niet hebben uitgespeeld.
 • Een speler ontvangt 40 punten wanneer hij/zij deelneemt aan een provinciaal kampioenschap, een Vlaams kampioenschap of een Belgisch kampioenschap en volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator duidt aan welke spelers het tornooi niet hebben uitgespeeld.
 • Bij forfait, als een ploeg forfait geeft, krijgen de spelers van de tegenpartij die op het wedstrijdformulier staan de winstpunten alsof zij hebben gespeeld tegen een speler met een zelfde klassement.

Barema's

 

Heren   Dames  
A 4875 A 3750
A1 4500 A1 3375
A2 4125 A2 3000
A3 3750 A3 2625
B1 3375 B1 2250
B2 3000 B2 1875
B3 2625 B3 1500
C1 2250 C1 1125
C2 1875 C2 750
C3 1500 C3 375
D1 1125 C4 0
D2 750    
D3 375    
D4 0    

 

Buitenlandse spelers met internationaal niveau krijgen een A-internationaal klassement.

Een recreant: Een speler die geen enkele officiële VSF-wedstrijd heeft gespeeld.
D4-klassement: Een speler die 1 officiële VSF-wedstrijden heeft gespeeld, krijgt automatisch een D4-klassement. Bij de dames wordt dit een C4-klassement.


Ranking A-spelers heren en dames

De ondergrens van 4875 punten (heren) en 3750 punten (dames) blijft behouden. De startranking wordt gemaakt aan de hand van de ranking van mei. Alle punten van de A’s worden aangepast, de volgorde blijft behouden. Tussen iedere A speler zit 50 punten verschil. Voorbeeld bij de heren: de laagste A heeft 4875 punten, de voorlaatste A heeft 4925 punten, enz. Indien een A-speler bij de startranking meer punten zou hebben dan op de ranking van mei, dan behoudt deze de punten van de ranking van mei. De correctie gebeurt m.a.w. enkel in negatieve zin; een speler kan door deze aanpassing geen punten cadeau krijgen.

Assimilatie voor dames die deelnemen aan de provinciale competitie of aan tornooien:

 • Dames 1 tot 4 – B2 bij de heren
 • Dames tot A1 – B3 bij de heren
 • Dames A1 – C1 bij de heren
 • Dames A2 – C2 bij de heren
 • Dames A3 – C3 bij de heren
 • Dames B1 – D1 bij de heren
 • Dames B2 – D2 bij de heren
 • Dames B3 – D3 bij de heren
 • Dames vanaf C1 – D4 bij de heren

Deze assimilatie gebeurt jaarlijks bij de start van een nieuw seizoen.

Dames die deelgenomen hebben aan een tornooi in een herenreeks moeten een bijkomend competitienummer hebben en verschijnen bij de volgende publicatie van de ranking eveneens in deze van de heren. In dit geval moeten dames een tweede lidkaart aanvragen, deze is gratis. Punten door dames verdiend in herentornooien, worden enkel mee verrekend in de herenranking.