Wat is het squashconvenant?

Wanneer we de cijfers van het leden- en clubbestand analyseren, kunnen we er niet onderuit dat de dalende trend reeds enkele jaren geleden werd ingezet. Op 10 jaar tijd is het aantal leden met ca. 32% gezakt. De laatste 5 jaar met respectievelijk 13% en 7%.

Het dalende cijfer van interclubspelers en tornooispelers moeten we zoeken bij het dalend aantal recreanten die worden aangesloten, omdat de recreanten in vele gevallen de kweekvijver zijn voor de interclubspelers en de tornooispelers.

Momenteel worden de recreanten aangesloten door de goodwill van de centrumeigenaar en in sommige gevallen van de clubverantwoordelijke. Wij zouden een voorbeeld kunnen nemen aan andere sporten. Het probleem van onze sport is dat de structuur en de klantenpolitiek van elk centrum of elke club verschillend is.

Vandaar dat wij menen - uitgaande van de gesprekken in het verleden - het onmogelijk is voor onze federatie om een algemene promotiepolitiek te voeren, maar dat er met elk centrum een aparte convenant tussen het centrum en de federatie moet worden gesloten.

Verhogen van het ledenaantal:

 • geeft een beter beeld van het aantal regelmatige squashers in Vlaanderen en de positie van onze sport in het sportlandschap van Vlaanderen;
 • de VSF wil dit realiseren door een overeenkomst of convenant tussen de federatie en de partner die instaat voor de ledenwerving in het centrum (centrumeigenaar, clubverantwoordelijke, voorzitter van de vzw, ...) voor een periode van twee jaar. Voor clubs die het convenant tekenen in 2012, geldt dit convenant van 2012 tot 2014. Het convenant eindigt in 2014 en zal niet meer verlengd worden.

Concept:

 • iemand met een VSF-lidmaatschapskaart krijgt betere voorwaarden in de club;
 • de partner bepaalt de voorwaarden en die worden opgenomen in het convenant. Dit kan betekenen dat niet-VSF-leden meer betalen per uur per court. Het is niet de bedoeling dat de partner zijn prijzen omlaag brengt voor de VSF-leden, maar dat hij die verhoogt voor de niet VSF-leden;
 • andere voordelen worden met elke partner apart besproken;
 • het lid moet aanvoelen dat hij per jaar minimaal € 12 of € 1 per maand voordeel kan halen uit de VSF-lidmaatschapskaart;
 • de verkoop van de VSF-lidmaatschapskaart kan gebeuren: door de club of via de website van de VSF  met de vermelding van de club waarbij is aangesloten. (de club heeft hiermee geen extra werk)
 • indien een club 25 leden per court opgeeft, (momenteel gemiddeld 11 per court) betaalt de club 50%  inschrijvingsgeld voor een interclubteam. Bijvoorbeeld: lidgeld per team is € 176 en een club heeft 4 teams:  € 176x 4 = 704 : 2 = 352 i.p.v. 704! Of een min uitgave van € 352;
 • indien de club geen interclubteams inschrijft en het aantal van 15 leden per court bereikt, betaalt de club 50% van het lidgeld i.c. € 50  i.p.v. 100. Wanneer de club die geen interclubteams inschrijft  en het aantal van 25 leden per court bereikt betaalt geen lidgeld aan VSF.
 • Het aantal squashballetjes voor clubs die minimaal 15 spelers per court lid maken, blijft behouden (1 balletje per 2 aangesloten leden).
 • Promotie door de federatie door verschillende publicaties (poster & flyers).
 • De lidkaarten worden naar de leden opgestuurd door de VSF.

Voordeel voor de club:

 • grotere basis voor interclubteams
 • lagere inschrijvingskost voor interclubploegen
 • lager lidgeld voor clubs zonder interclubploegen
 • de club krijgt jaarlijks een print-out van al zijn aangesloten leden.

Voordeel voor de federatie:

 • verhoging van het aantal leden voor BLOSO, waardoor een sterkere positie in het sportlandschap in Vlaanderen en waardoor de federatie meer werkingssubsidies ontvangt die ten goede komen van het squash in Vlaanderen.
 • meer interclubteams en deelnemers aan tornooien