API

API is de afkorting van Aanspreekpersoon Integriteit.

Bj de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen uit de club terecht met een vraag, een vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken. De API luistert naar een verhaal of vraag van de melder, vormt zich een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en advies, of verwijst door. Het is  niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek te gaan. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst de API door naar deskundigen (hulpverlening, politie, justitie,…).

API van Squash Vlaanderen

Caroline Dewallens
Bleydenberglaan 17
3000 Leuven
+495 53 49 27