Assimilatie

Onder assimilatie wordt verstaan dat aan een speler een “nieuw” en hoger klassement wordt toegekend op basis van zijn reële sterkte en niet op basis van zijn huidige klassement dat een daling meemaakte als gevolg van het niet deelnemen aan officiële wedstrijden.

 • Assimilatie Belgische spelers: een speler die lid geweest is en minimum 1 seizoen geen officiële wedstrijd gespeeld heeft, moet daarna geassimileerd worden en hoeft dus niet op een gedaald klassement te starten indien de punten niet overeenstemmen met de reële sterkte. De procedure moet gebeuren voor de eerste officiële wedstrijd van de betrokken speler. Indien achteraf blijkt dat er een sterke speler niet geassimileerd is, dan verliezen de gedupeerden hun punten niet en krijgt de club een boete (zie overtredingen en sancties). Indien nodig, kan de commissie sport op ieder moment een speler assimileren.
  Assimilatie voor dames die deelnemen aan de provinciale competitie.

  • Damas B1-D1 bij de heren
  • Dames B2 – D2 bij de heren
  • Dames B3 – D3 bij de heren
  • Dames vanaf C1 – D4 bij de heren
 • Assimilatie buitenlandse spelers: een nieuwe buitenlandse speler die nog geen SQV-klassement heeft en die in de SQV-competitie wil aantreden, moet vóór 20 juni een aanvraag indienen. De commissie sport zal dit klassement herzien volgens de uitslagen van de betrokken speler. De aansluiting van een buitenlandse speler die nog niet voor een SQV-club heeft gespeeld, is geldig wanneer het secretariaat in het bezit is van een kopie van zijn/haar identiteitskaart.

Documenten

Assimilatie Belgische spelers

Assimilatie buitenlandse spelers