Belgische kampioenschappen dubbel

 1. Het Belgisch kampioenschap dubbel wordt door de SQV georganiseerd (pare jaren) in het Vlaams Squashcentrum te Herentals.
 2. De data van het Belgisch kampioenschap worden bepaald door het bestuursorgaan van Squash Belgium.
 3. Dit kampioenschap staat open voor alle spelers die lid zijn van SQV of LFS, met een Belgisch identiteitskaart en voor de categorieën heren dubbel, dames dubbel, mixed dubbel, tenzij het bestuursorgaan conform art. 11 van het huishoudelijk reglement van SB anders beslist. De spelers mogen niet onderworpen zijn aan disciplinaire maatregelen. Spelers vanaf 12 jaar mogen  deelnemen aan het Belgisch kampioenschap dubbel.
 4. Het inschrijvingsgeld bedraagt €5 per koppel.
 5. De uiterste inschrijvingsdatum bij de liga’s is vastgesteld op 10 kalenderdagen voor de vrijdag van de week waarin het tornooi wordt gehouden. Laattijdige inschrijvingen worden onder geen enkele voorwaarden aanvaard.
 6. De laatst gepubliceerde rankings van de liga’s worden gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 7. De categorieën met 5 spelers en minder worden in een poule of tabel gespeeld. Indien er in een categorie minder dan 4 spelers ingeschreven zijn, kunnen er categorieën samengevoegd worden.
 8. De tabellen moeten ten laatste op donderdag voor 12u in de week die het tornooi voorafgaat gepubliceerd worden.
 9. De tabellen worden hermaakt wanneer één van de top 4 koppels zich 2 dagen voor aanvang van het tornooi en voor 17u voor deze draw uitschrijft.
 10. Er wordt gespeeld voor alle plaatsen.
 11. De verliezers eerste ronde/wedstrijd gaan naar de plate.
 12. De tornooiorganisator tracht rekening te houden met de desiderata van de spelers, maar enkel voor de eerste wedstrijd van de speler.
 13. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement:
  • Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is.
  • Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, betekent dit een forfait.
 14. De tornooidirecteur mag door bewezen overmacht een speler de toelating geven om de wedstrijd te spelen.
 15. Het dubbeltornooi wordt niet in rekening gebracht voor de individuele punten van de speler.
 16. De spelers worden geacht om onderling te reffen.
 17. Voor de beknopte regels van het dubbelspel klik hier.