COVID-19 Update

26 mei – WSF aanbevelingen

Squash Vlaanderen heeft een ‘Squash Safe & Stay Safe’ document klaar. Eenmaal er een datum voor heropstart van squash komt van de Veiligheidsraad, zal dit document naar de clubs gestuurd worden. De Wereld Squashfederatie heeft ook aanbevelingen gemaakt voor squash na Covid-19. Deze vind je hier.
Daarnaast publiceerde de Wereld Squashfederatie richtlijnen met betrekking tot het effect van Covid-19 op squash en hoe de verspreiding van het coronavirus het beste kan voorkomen worden. Lees het artikel hier.

19 mei – Veilig starten met sporten 

Beste sporter,

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden levens heeft gekost. Zonder de maatregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we zelf hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn. Ook de sport werd aan banden gelegd. We zitten nu in de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan zal het vast en zeker opflakkeren.

Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven. Dat proces is nu aan de gang. We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig maar.

Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.

Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat je thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt en dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt.

Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren.

Gezond Sporten Vlaanderen

14 mei – Veiligheidsraad 13 mei

Wedstrijden en sporten die niet in open lucht worden beoefend, blijven verboden. Squash is dus nog niet mogelijk.
Erkende sportclubs mogen vanaf maandag enkel opnieuw trainingen organiseren voor maximaal 20 personen in open lucht. Daar moet een trainer bij aanwezig zijn en moet de nodige fysieke afstand bewaard worden.
Een volgende afbouw van de lockdown vindt pas plaats op 8 juni. Alle evenementen van toeristische, culturele, sportieve en recreatieve aard blijven verboden tot en met 30 juni. Voor de zomer zal er al zeker geen terugkeer zijn naar een normaal leven.

Squash Vlaanderen heeft samen met de medische commissie een ‘Squash Safe and Stay Safe’ plan gemaakt dat werd doorgestuurd aan Sport Vlaanderen. Wij hopen net als jullie op meer duidelijkheid voor onze mooie sport.

8 mei 2020 – Voorstel faseplan Ben Weyts

Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft een plan klaar om sporten geleidelijk aan opnieuw toe te laten. Dit is slechts een voorstel, geen beslissing! Het expertenteam van de GEES buigt zich over het plan en zal de Nationale Veiligheidsraad adviseren. Weyts hoopt volgende week al groen licht te krijgen na de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 13/05.

Voorstel plan:
18 mei: groepssporten in openlucht. Maximaal 20 spelers die elk minstens 30m² ruimte hebben. Fysiek contact blijft verboden.
1 juni: binnensporten. Maximaal 3 personen per groep om bijvoorbeeld te badmintonnen, tafeltennissen of fitnessen. Baantjes trekken in het zwembad mag ook.
15 juni: indoortraining voor ploegsporten. Hooguit 20 sporters tegelijk en contact moet vermeden worden.
1 juli: fysiek contact binnen één team. Zo kunnen ook contactsporten opnieuw opstarten. Judo, karate, worstelen kan dus opnieuw, maar wel binnen hetzelfde team. Wedstrijden tussen clubs blijven verboden.
1 augustus: wedstrijden. Voetbalmatch, fietstocht of dorpsloop met maximum 2000 aanwezigen (deelnemers en toeschouwers), mag weer. Social distance blijft wenselijk, maar is geen idee-fixe meer.
1 september: massa-evenementen: De Ronde van Vlaanderen, de Memorial Van Damme, de 10 Miles. Sportevenementen met duizenden deelnemers zijn weer mogelijk.

Squash Vlaanderen volgt de situatie op.

8 mei 2020 – Richtlijnen algemene vergadering en wijziging tarieven voor interclubploegen

Door COVID-19 hadden we onze Algemene Vergadering verplaatst naar 19 juni samen met de viering van 25 jaar Squash Vlaanderen. Als we de restricties van de Veiligheidsraad en de Regering respecteren, is het Bestuursorgaan ingegaan op de tijdelijke beslissing dat de leden uitsluitend op afstand mogen stemmen (KB van 9 april 2020). Dit geldt ook voor vzw’s die niet van een statutaire of wettelijke regeling kunnen gebruik maken. Dit betekent dat er uitzonderlijk geen fysieke Algemene Vergadering is, maar dat de clubs via een online stemformulier kunnen stemmen.

Door COVID-19 zijn we genoodzaakt onze begroting te herzien met in de eerste plaats de benadeelde clubs, door het afgelasten van een aantal interclubwedstrijden en een aantal tornooien, tegemoet te komen. Bovendien zijn we van mening dat we onze clubs in deze moeilijke tijden kunnen helpen.

Hoe wensen we onze clubs te helpen?

 • De 8 clubtornooien en de Dunlopfinale die niet hebben plaats gevonden. Die clubs moeten niet te betalen voor hun tornooi in het seizoen 2020-2021. De Dunlopfinale wordt in 2020-2021 in De Vaart georganiseerd.
 • A rato van het aantal niet-gespeelde wedstrijden in het seizoen 2019-2020 door COVID-19 wordt een gedeelte van het inschrijvingsgeld terug gestort. Voor de clubs die nog openstaande facturen hebben voor seizoen 2019-2020, wordt dit bedrag in mindering gebracht.
 • Het Bestuursorgaan had in november beslist om de inschrijvingsgelden van de ploegen te verhogen, maar dit kunnen we op dit moment niet maken. Al de overige verhogingen (inschrijvingsgelden tornooien, organisatie tornooien, lidgelden spelers,…) blijven zoals ze zijn goedgekeurd.
 • Om tegemoet te komen aan de clubs in deze moeilijke periode zullen de clubs slechts eenmalig 25% van het inschrijvingsgeld voor hun teams betalen voor het seizoen 2020-2021. Voorbeeld: een team in de herendivisie betaalde vorig jaar € 200 en dat zouden we voor volgend seizoen brengen naar € 50. Het gaat om 25% van de bedragen die van toepassing waren in 2019-2020, dus de oude bedragen.

7 mei – Veiligheidsraad 6 mei

Op de Veiligheidsraad van 6 mei werd er beslist dat sportwedstrijden, zowel voor amateurs als professionals, verboden blijven tot 31 juli. Natuurlijk zijn wij ontgoocheld. Vele spelers willen terug beginnen squashen en het is jammer dat ze nog niet kunnen trainen in onze clubs. Squash wordt indoor beoefend en sporten in indooraccommodaties is nog niet toegelaten. We kijken uit naar het moment dat er meer perspectief geboden kan worden voor indoorsportbeoefening. We zijn er ons van bewust dat we daarbij niet meteen terug kunnen gaan naar het ‘oude normaal’ en dat er duidelijkheid zal nodig zijn over veel praktische zaken zoals bijvoorbeeld het aantal sporters, aantal spelers per groep, ruimte-afbakening…. Wij staan in contact met Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie en volgen alles op de voet op.

Ben Weyts zou met zijn regionale collega’s al wel een plan in fases klaar hebben voor de heropstart van sportcompetities. Het is aan de Veiligheidsraad om te beslissen of dat plan ook in voege zal treden.

4 mei 2020 – Nieuwe richtlijnen

4 mei:

 • Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat de fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 of gezinsleden onder zelfde dak +2). Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
 • Bijvoorbeeld nieuw toegelaten: tennis, golf, vissen, kajak, atletiek,… De opsomming is niet limitatief.
18 mei:

 • Fysieke en sportieve activiteiten buiten kunnen uitgebreid worden naar meer dan 2 personen.
 • Ploegsporten zullen mogelijk zijn in buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde instructies.
 • MAAR: dit slechts na evaluatie (dit moet nog concreet beslist worden)
8 juni (ten vroegste):Wordt nog bestudeerd:

 • Horeca
 • Kleinere evenementen
 • Jeugdbewegingskampen en zomerstages

De algemene regels inzake social distancing en hygiëne blijven vanzelfsprekend van kracht voor, tijdens en na de sportactiviteit:

 • Hou anderhalve meter afstand (behalve voor samenwonenden)
 • Persoonlijke hygiëne
 • Zorg voor jezelf en voor elkaar

Voor indoorsporten is er nog geen beslissing genomen en dus is er voor onze sport jammer genoeg nog geen herstart mogelijk. Onze sport hangt ook af van de opening van de squashcentra. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen we jullie op de hoogte.

Stay safe…

 

30 april 2020 – Aanpassingen data inschrijvingen clubs, teams en spelers

Deze onzekere periode van het coronavirus werpt heel wat onzekerheden en vragen op bij sportfederaties en sportclubs, ook in onze squashwereld.

De huidige maatregelen die van start gaan op 4 mei hebben het alleen over sporten in buitenlucht. Voorlopig zijn er nog geen maatregelen voor indoorsporten. Squash Vlaanderen heeft contact met Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie en volgt de volgende stappen nauwgezet op. Ook al hangt onze sport af van de opening van onze centra, we proberen hen ervan te overtuigen dat we ook maatregelen kunnen nemen eenmaal indoorsporten mogen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het gebruik van de courts zonder dat het horeca gedeelte en de kleedkamers open zijn. Wij doen al het mogelijke om ook onze sport weer te laten herstarten.

Wat stijgen en dalen betreft voor seizoen 2019-2020 heeft de commissie sport beslist om de rangschikking binnen elke reeks te bepalen op basis van de huidige stand. Een moeilijke situatie vraagt om een moeilijke beslissing maar dit lijkt ons de meest eerlijke beslissing. Niemand ontevreden stellen lukt helaas niet en we hopen dan ook op jullie begrip. Hier vinden jullie de eindstand. Stijgers staan in het groen, dalers in het rood. We zijn ons er van bewust dat niet alle clubs en teams gelukkig zullen zijn met deze beslissing. We vragen daarom teams die zich benadeeld voelen door deze beslissing om dit te melden bij de inschrijving van het betreffende team voor volgend seizoen. Hier zal dan, in de mate van het mogelijke, rekening mee worden gehouden bij het opstellen van de reeksen.

We krijgen reeds heel wat vragen over volgend seizoen. Jammer genoeg kunnen we niet in een glazen bol kijken en weten we niet wat de beslissingen van de Veiligheidsraad gaan zijn in de nabije toekomst. Als federatie zijn wij achter de schermen wel bezig met de voorbereiding van seizoen 2020-2021. Wij zullen uiteraard de verdere evolutie omtrent de beslissingen betreffende de volgende fasen (18 mei 2020, 08 juni 2020) nauwlettend opvolgen en jullie hier vanzelfsprekend verder over informeren.

De competitie 2020-2021 zal pas starten in oktober. Zo hebben clubs iets meer tijd om hun teams te organiseren. Squash Vlaanderen is bereid om hiervoor een aantal belangrijke data naar achter te verschuiven.

 • Alle clubs die aan een interclubcompetitie van SQV wensen deel te nemen en clubs die wensen lid te zijn zonder interclubploegen zijn verplicht het online inschrijvingsformulier volledig en correct in te vullen en te bezorgen aan het SQV-secretariaat vóór 1 augustus (i.p.v. vóór 20 juni). Het secretariaat zal dit document uiterlijk op 15 mei publiceren op haar website.
 • Vóór 1 augustus (i.p.v. vóór 1 juli) moet SQV in het bezit zijn van de interclublijst op de daarvoor bestemde formulieren.
 • Tot en met 31 augustus mag men nog spelers toevoegen of verwijderen. Op 1 september zijn de lijsten definitief.
 • De betaling van de facturen voor de interclubspelers en interclubploegen moet gebeuren tegen 1 november (i.p.v. 1 september).

20 maart 2020 – Annulatie reguliere competitie en tornooien

Vanaf 12 maart hebben wij de beslissingen van de Regering op advies van de Veiligheidsraad gevolgd.

We kregen aanvankelijk de raad van de commissie sport van vrijdag 13/03 en van de medische commissie dat onze competitie verder kan gezet worden vanaf het moment dat het ons werd toegelaten.

Na de verstrengde maatregelen die na het weekend zijn bekend gemaakt, heb ik als voorzitter contact opgenomen met de voorzitter van onze medische commissie die een arts is en met de bestuurders van Squash Vlaanderen omdat we in eerste plaats aan de gezondheid van onze spelers en leden moeten denken.

Wij zijn tot de volgende beslissing gekomen: gezien de huidige gang van zaken en de toenemende COVID-19 pandemie zal er een hele poos geen competitiesport mogelijk zijn. We kregen het uitdrukkelijk advies om alle sportieve activiteiten op te schorten tot alvast 31/05/2020. Daarom heeft het Bestuursorgaan van Squash Vlaanderen beslist dat het afwerken van de reguliere competitie onmogelijk geworden is en worden met onmiddellijke ingang alle resterende wedstrijden niet meer gespeeld.

Dit geldt ook voor de Dunlop finale en voor de tornooien van het Tecnifibre/Aquarius circuit.

Wat de clubtornooien betreft laten wij het initiatief aan de club om hun tornooi te laten doorgaan of niet of eventueel uit te stellen. We vragen enkel het secretariaat van Squash Vlaanderen op de hoogte te brengen.

Deze ongeziene omstandigheden dwingen ons tot ongeziene beslissingen. We beseffen dat het een pijnlijke beslissing is, maar we zijn er vast van overtuigd dat het de verstandigste is.

12 maart 2020: Maatregelen omwille van coronavirus

Onderstaande maatregelen werden recent door Squash Vlaanderen genomen:

 • GEEN interclub en tornooien tot en met 3 april
 • Opschorting BK teams Masters
 • Afgelasting van de nationale trainingsstages
 • AV van SQV en de viering van 25 jaar SQV van 20 maart wordt verplaatst naar een latere datum

Onderstaande maatregelen werden recent door ESF genomen:

 • Opschorting van het EK U19 in Eindhoven
 • Opschorting van het ETC in Eindhoven
 • Afgelasting van het EK U15/U17

SQV volgde de situatie op de voet op en uiteindelijk hebben we een duidelijk antwoord van de Vlaamse overheid ontvangen.

Alle squashwedstrijden van Squash Vlaanderen vzw tot en met 3 april 2020 worden op advies van minister Weyts/Kamer geschrapt omwille van de impact van het coronavirus.

Het verder verloop na 3 april 2020 zal bepaald worden afhankelijk van de situatie en de richtlijnen op dat moment.

Mogen wij vragen om de squashleden van uw club en andere betrokkenen hiervan op de hoogte te brengen.

12 maart 2020: Het coronavirus beheerst het nieuws.

Help je leden, vrijwilligers, clubs,… op weg naar de juiste informatie.

Belangrijkste richtlijn: voorkom dat je ziek wordt

 • Voor de laatste updates raadpleeg de website www.info-coronavirus.be(externe link). Hierop staan alle richtlijnen van de overheid.
 • De overheid raadt aan om indoorevenementen met minstens 1.000 mensen te annuleren.
 • Wat te doen om besmetting te voorkomen? Volg de 7 adviezen in onderstaande infographic.

Voor organisatoren van sportevenementen, sporters en fans

Er zijn momenteel enkele bijkomende aanbevelingen voor de hele sportsector:

 • De hygiënemaatregelen zijn de belangrijkste. Zorg er in clubs en op evenementen voor dat mensen ze kunnen volgen: geef hen de mogelijkheid om handen te wassen.
 • Alle fans en sporters die zich ziek voelen of koorts hebben, blijven thuis.
 • Neem na koorts extra dagen rust. Heb je bijvoorbeeld x-aantal dagen koorts gehad, dan moet je datzelfde aantal dagen uitzieken voor je opnieuw start met sporten.
 • De overheid wil het risico op besmetting minimaliseren. Rechtstreeks contact (handen schudden, kussen, omhelzingen,..) wordt afgeraden.
 • De overheid raadt de sporters aan om niet van elkaars drinkbus te drinken.
 • Indien van toepassing: contact met sporters is op dit ogenblik niet wenselijk. De overheid vraagt fans daarom om in deze periode sporters niet meer om handtekeningen, handshakes, selfies, shirts, te vragen.
 • De overheid raadt aan om indoorevenementen met minstens 1.000 mensen te annuleren.

Van zodra er extra overheidsmaatregelen komen met een impact op de sportsector, geven we jullie een update.