Ethische commissie

Voorzitter: 
Rudy Cleymans
+32 14 85 96 01
rudy@squashvlaanderen.be

Leden:

  • Jo Roggen
  • Caroline Dewallens
  • Bram Raskin

Doelstelling en opdrachten:

  • Geeft advies aan het bestuursorgaan inzake gezond en ethisch sporten. Dit wil zeggen: “Sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele integriteit (fysiek, psychisch en seksuele) fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie)
  • Geeft advies aan het bestuursorgaan i.v.m. maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om incidenten te voorkomen en correct af te handelen.