Financiële commissie

Voorzitter
Tine Hannes
+32 14 85 96 00
tine@squashvlaanderen.be

Leden

  • Jo Roggen
  • Patrick Goos
  • Koen Janssens
  • Dennis Scheyltjens

Bevoegdheden Financieel Comité

  • Toezicht houden op het financieel beleid (in- en uitgaven) en de financiële informatieverstrekking van de organisatie.
  • Rapporteren aan het Bestuursorgaan en formuleert eventueel adviezen.
  • Rapporteren aan de Algemene Vergadering omtrent de wettelijke verplichtingen: het goedkeuren van de jaarrekeningen en de financiële verslaggeving.
  • Krijgt inzage in alle documenten en financiële gegevens die ze voor het toezicht op het financieel beleid nodig acht.
  • Opstellen en goedkeuren van de begroting