Gedragscodes

Een gedragscode is een document met richtlijnen waarmee de sportfederatie aan verschillende doelgroepen wil tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt.

De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van elk lid van de sportorganisatie staat daarbij centraal. Overtredingen van de gedragscodes kunnen, op voorwaarde dat dit wordt voorzien gesanctioneerd worden.

Omdat een goede gedragscode de eerste stap is om aangepast gedrag zoals pesten, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of andere vormen van gebrek aan respect te voorkomen heeft Squash Vlaanderen voor haar leden, bestuurders, trainers en leden nationale ploegen gedragscodes opgesteld.

Gedragscode clubs

Gedragscode spelers

Gedragscode trainers/begeleiders

Gedragscode bestuurders