Hugo Hannes: ‘Bedankt voor de vele jaren samenwerking’

  • 25 maart 2021

Mag ik hopen dat ieder van jullie, jullie familieleden en vrienden gevrijwaard zijn gebleven van dit vreselijke virus. De jaren 2020 en 2021 zijn voor niemand makkelijk momenten geweest en zeker niet voor onze squashsport. De competitie 2020 kon niet afgewerkt worden en die van 2020-2021 is nauwelijks gestart. Dit alles heeft een enorme invloed op onze clubs en squashcentra. Squash Vlaanderen heeft jullie zo snel en correct mogelijk geïnformeerd over de verschillende overheidsbeslissingen en het Bestuursorgaan heeft zo veel mogelijk de clubs financieel gesteund. Beste squashliefhebber, de situatie ziet er nog niet rooskleurig uit, maar doe een beroep op je passie en doorzettingsvermogen in 2021 om opnieuw te werken aan de uitbouw van onze squashsport in Vlaanderen.

Het was een publiek geheim dat ik reeds enkele jaren op zoek was naar een vervanger als voorzitter van Squash Vlaanderen. Zelf kon ik de laatste jaren geen definitieve beslissing nemen, omdat het decreet dat door de Vlaamse Overheid in 2017 gelanceerd werd en voor 100% van kracht zou gaan in 2020 een enorme invloed zou hebben op de financies van onze federatie. Op dat moment vond ik het onverantwoord de federatie te verlaten zonder enige financiële zekerheid.

Daarna had ik de intentie om mijn mandaat tot 2022 af te werken, omdat de personeelswisseling normaliter in 2021 zou plaats hebben. Door de beslissing van onze secretaris-generaal om reeds in 2020 met pensioen te gaan is de personeelswissel vroeger gebeurd. Die wissel is zeer positief verlopen en Squash Vlaanderen kan zich beroepen op een jong en ervaren secretariaat met Kim Hannes als algemeen directeur.  De nieuwe wind is erg voelbaar.

Ik ben van oordeel dat jullie federatie administratief en financieel de volgende jaren ‘safe’ zit. Daarom heb ik in september 2020 het Bestuursorgaan op de hoogte gebracht van het feit dat ik op de Algemene Vergadering van 2021 zou melden dat ik mijn mandaat tot 2022 niet zou uitdoen en dat we moesten op zoek gaan naar kandidaat-voorzitters.

Voor mij betekent dit het einde van een traject van 26 jaar. Squash Vlaanderen heeft mij zeer mooie momenten gegeven die ik steeds zal blijven koesteren en ik ben blij dat ik mijn bijdrage heb kunnen leveren aan de uitbouw van Squash Vlaanderen. Toch heb ik helaas niet alles kunnen realiseren wat op mijn ‘to-do list’ stond. Het is echter mijn uitdrukkelijke wens dat jullie een van de volgende maanden weer op het court kunnen en jullie geliefkoosde sport kunnen uitoefenen. Het secretariaat van Squash Vlaanderen staat voor jullie klaar.

Vanaf vandaag zal Squash Vlaanderen geleid worden door Dave De Beule die 5 jaar lang bestuurder is geweest van Squash Vlaanderen en voorzitter van het Provinciaal Comité Antwerpen. Samen met het vernieuwde Bestuursorgaan en het secretariaat zal hij de volgende jaren de richting van Squash Vlaanderen bepalen. Veerle Putzeys die 14 jaar lid van het Bestuursorgaan is, zal samen met Kim Hannes Squash Vlaanderen in het Bestuursorgaan van Squash Belgium vertegenwoordigen.  Ik wens Dave, Veerle, Kim en hun beleidsteam van harte succes en ik hoop dat zij ook op jullie steun mogen rekenen.

Met beleefde groeten

Hugo Hannes