Is een sportmedisch onderzoek raadzaam voor jou?

Het doel van een sportmedisch onderzoek is om het risico op ziekte/blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan.

Al te vaak wordt er nog gewerkt met attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.

Het Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO) biedt enen kapstok aan sporters, ouders en artsen of een sportmedisch onderzoek nodig is en wat dat sportmedisch onderzoek inhoudt (voor die sport, intensiteit en volume, voor die leeftijd en geslacht).

Deze tool bevat 2 delen:

  • De anamnese (www.sportkeuring.be) samengesteld door een compilatie van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarbij aanpassingen werden gedaan volgens leeftijd, geslacht, sport, intensiteit, competitief/recreatief,…
  • Het onderzoek bestaat uit 2 grote delen:
    • een algemeen klinisch onderzoek waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jeugd en volwassenen
    • een sportspecifiek onderzoek gericht op preventie van de meest frequente letsels
    • vijf gevalideerde testen, combinatie volgens (clusters van) sporten

Algemeen kunnen wij adviseren dat een klinisch onderzoek zijn nut heeft vanaf 6 jaar en een cardiale screening vanaf 14 jaar. Vervolgens kan het sportmedisch onderzoek om de 2 jaar hernomen worden, waarbij een algemeen klinisch onderzoek en een cardiale screening elkaar afwisselen.

Voor concrete info kan je steeds terecht op www.sportkeuring.be