Rankingsysteem

 1. Vijfmaal per jaar zal SQV een juniorranking publiceren. De nieuwe ranking komt online in oktober, december, februari, april en op het einde van het seizoen.
 2. Voor het opmaken van de tabellen van de juniortornooien moet steeds de laatste gepubliceerde ranking gebruikt worden.
 3. Voor jeugdspelers wordt er een aparte jeugdranking gepubliceerd. Deze wordt gefilterd uit de ranking van de volwassenen. De hoogst geklasseerde jeugdspeler op de seniorranking wordt nummer 1 op de jeugdranking met hetzelfde aantal punten. De principes en reglementen zijn gelijkaardig aan de ranking voor volwassenen met volgende verschillen:
 4. SQV-spelers die deelnemen aan LFS-tornooien kunnen punten verdienen/verliezen voor hun individuele ranking.
 5. Alle spelers die minstens 1 officiële wedstrijd gespeeld hebben, worden opgenomen in de ranking. Bij de jongens komt dit overeen met een J5-klassement, bij de meisjes een M5-klassement.
 6. Klachten aangaande de individuele ranking van een speler moeten schriftelijk gebeuren naar het SQV-secretariaat.
 7. Puntenverdeling ranking winst/verlies van een wedstrijd:
  Bij winst:
  3, 4 klassementen hoger: + 20 punten
  2 klassementen hoger: + 15 punten
  1 klassement hoger: + 10 punten
  Zelfde klassement: + 5 punten
  1 klassement lager: + 2 punten
  2 klassementen lager: + 1 punt
  3, 4 klassementen lager: 1 punt
  Bij verlies:
  3, 4 klassementen hoger: 0 punten
  2 klassementen hoger: 0 punten
  1 klassement hoger: 0 punten
  Zelfde klassement: – 5 punten
  1 klassement lager: – 10 punten
  2 klassementen lager: – 15 punten
  3, 4 klassementen lager: – 20 punten
 8. Extra rankinpunten worden toegekend als een speler een tornooi volledig afwerkt:
  • Dunlop: 4 rankingpunten
  • Oliver/AA: 4 rankingpunten
  • Provinciaal kampioenschap: 8 rankingpunten
  • Vlaams kampioenschap: 8 rankingpunten
  • Belgisch kampioenschap: 8 rankingpunten
  • Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.
 9. Wat bij een forfait van een wedstrijd?
  • Alle forfaits moeten door de tornooiorganisator worden doorgegeven aan de SQV.
  • De wedstrijd wordt verrekend met de tegenstander als winnaar, de tegenstander ontvangt hiervoor geen individuele rankingpunten.
  • De speler die forfait geeft, verliest 10 punten voor zijn individuele ranking indien er geen doktersattest binnen 1 week na het verloop van het tornooi aan het secretariaat wordt bezorgd. Bij een tweede forfait zonder doktersattest volgt een sanctie (zie bijlage 6 sancties en overtredingen). De speler en club worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de sanctie.
  • Wanneer een speler forfait geeft tijdens de wedstrijd moet hij geen doktersattest binnen brengen. De speler verliest de punten van de wedstrijd (zie verdeling verlies wedstrijden), maar geen 10 strafpunten.
 10. Wanneer tijdens een wedstrijd een blessure het gevolg is van onopzettelijk optreden van één van beide spelers en de geblesseerde speler de wedstrijd niet kan hervatten, wordt de wedstrijd toegekend aan de geblesseerde speler. Er worden voor deze wedstrijd geen persoonlijke rankingpunten toegekend, noch winstpunten, noch verliespunten.
 11. Indien een jongen tegen een meisje speelt geldt volgende assimilatie:
  • M1 = J2
  • M2 = J3
  • M3= J4
  • M4 en M5 = J5
 12. Barema’s