Jeugdsportproject

“ZET SQUASH OP 1”

Algemeen Het jeugdsportproject werd goedgekeurd voor het kalenderjaar 2020. Het maakt deel uit van een vierjaarlijks beleidsplan 2017-2020.  Deze vorm van  samenwerking tussen Sport Vlaanderen en de Squash Vlaanderen vzw bestaat reeds enkele jaren. In het kort komt het hierop neer: squashclubs die initiatieven uitwerken om hun jeugdwerking te bevorderen kunnen hiervoor subsidies ontvangen uit het jeugdsportfonds. Men kan zelf bepalen voor welke initiatieven uit het aanbod (zie onderaan) men wenst in te schrijven. Met subsidies ontvangen bedoelen wij dat een aantal gemaakte kosten kunnen gerecupereerd worden na indienen van facturen en bewijsmateriaal. Alles staat beschreven in een reglement welk men als handleiding dient te gebruiken. Dit jeugdsportfonds wordt gerealiseerd dankzij de steun van Sport Vlaanderen en de bijdrage van de Squash Vlaanderen vzw. De eigen financiële inbreng van de sportfederatie in het jeugdsportfonds bedraagt 25% van het project.  Het maximaal toegewezen subsidiebedrag gaat naar deelnemende squashclubs en zal verdeeld worden zoals beschreven in het reglement. Op basis van het inhoudelijke van het dossier van de club wordt een puntentoelage gegeven. In elke criteria worden meerdere punten toegekend en deze vormen een puntenaantal. Het puntentotaal van alle ingediende en goedgekeurde dossiers zal worden samengeteld tot een totaalscore. Het door het Sport Vlaanderen toegekende bedrag, bedoeld voor de clubs, wordt door deze totaalscore gedeeld. Het quotiënt daarvan is de waarde van 1 punt. Per dossier zal het bedrag dat overeenkomt met 1 punt vermenigvuldigd worden met het behaald aantal punten om de subsidie te kennen.

Jeugdsportfonds 2019: een terugblik

10 clubs hebben deelgenomen aan het project 2019 en een aantal activiteiten met succes volbracht. Proficiat aan alle medewerkers!

Top 5 clubs met beste resultaat in 2019. Zij behaalden allemaal meer dan 60 punten.

1. Recrean
2. Squash Point
3. De Schreef
4. De Vaart
5. Olympia

Jeugdsportfonds 2020

Clubs die willen deelnemen aan het jeugdsportproject 2020 moeten hun aanvraagformulier invullen en ten laatste 31 maart 2020 aan Rudy bezorgen. Indien er vragen zijn omtrent dit project of indien je club ‘nieuwkomer’ is, kan je contact met ons opnemen en is een clubbezoek mogelijk. Houd rekening met de volgende belangrijke aandachtspunten in het project van 2020:

 • Lees het reglement na, voor elk onderdeel is er een draaiboek gemaakt
 • Het is de moeite om in te schrijven omdat men gemaakte kosten volgens een bepaald percentage kan recupereren. Clubs die aan meerdere activiteiten hebben deelgenomen ontvingen in januari 2020 een bedrag boven de € 1.000. Wie een paar activiteiten organiseerde ontving gemiddeld een bedrag van € 600 of meer.
 • Sinds een paar jaar werd er een voorwaarde gesteld om te kunnen deelnemen aan het project. Aangezien in het jeugdsportproject begeleiding van jeugd op tornooien is opgenomen en de commissie jeugd het belangrijk vindt dat jeugdspelers deelnemen aan tornooien wordt de volgende voorwaarde gesteld om te kunnen deelnemen aan het project: gemiddeld 10 procent van het totaal aantal jeugdleden van de club moet deelnemen aan ofwel het Dunlopcircuit ofwel het Tecnifibre/Aquarius circuit. Bij alle deelnemende clubs wordt de beginnende jeugd niet meegerekend bij de berekening van het totaal aantal jeugdspelers.
 • Nieuw sinds twee jaar is het gegeven dat clubs punten kunnen verdienen door acties rond ethiek te ontwikkelen. Enkele voorbeelden:  het volgen van een clinic rond ethiek of gerelateerde problemen, acties rond integriteit of het aanduiden van een aanspreekpersoon integriteit, het opmaken of verspreiden van fair play affiche, publiceren van een gedragscode…
 • U moet op voorhand opgeven aan welke activiteiten u wenst deel te nemen en u moet achteraf facturen indienen voor elke onderdeel. Noteer alvast dat voor de vergoeding van lesgevers strikte regels gelden (enkel officiële facturen of officiële betalingen kunnen in aanmerking komen)
 • Wij raden de clubs aan om spelers die nog geen diploma hebben en actief zijn als trainer/coach in de club een VTS cursus te laten volgen, de kosten van deze cursus kunnen via het jeugdsportproject ingediend worden.
 • Het reglement van dit kalenderjaar is hetzelfde als van vorig kalenderjaar. Nieuwe zaken staan vermeld in gele achtergrond. Wie bijvoorbeeld nieuwe jeugdleden aantrekt ontvangt nu 1,5 punt per lid waar het vorig jaar 1 punt per lid was.

Contact: 

Rudy Cleymans

+32 14 85 96 01

rudy@squashvlaanderen.be

Aanvraagformulier

Meer informatie over het jeugdsportproject 2020 kan men lezen in de onderstaande documenten. De activiteiten van het jeugdsportproject mogen vanaf januari uitgevoerd worden, let wel: een checklist met een aantal gegevens moet achteraf opgestuurd worden als bewijs van deelname (uiterlijk in de maand november).  Heel belangrijk: lees de draaiboeken van elke activiteit goed na, hierin kan je vinden welke kosten in aanmerking komen voor terugbetaling.

Wat moet een club in het oog houden voor het verkrijgen van subsidies van het jeugdsportfonds 2020?

Stappenplan jeugdsportproject kalenderjaar 2020  (januari 2020–december 2020)

 1. Dien het aanvraagformulier ten laatste dinsdag 31 maart 2020 in. Op het aanvraagformulier duidt de club aan welke acties ze willen organiseren in het kalenderjaar 2020.
 2. Voer de activiteit uit in het kalenderjaar 2020  (je mag al starten vanaf januari) volgens de reglementering (zie reglement jeugdsportfonds en draaiboeken per activiteit). Voor elke activiteit dient men een korte checklist door te geven aan het secretariaat. Er worden geen subsidies gegeven voor activiteiten die niet zijn doorgegaan.
 3. Het secretariaat kan indien gewenst zorgen voor promotiemateriaal en spreekt met de club af hoe dit ter plaatse geraakt.(vb. affiches en flyers)
 4. Houd alle facturen van gemaakte kosten goed bij. LET OP: de gemaakte kosten mogen enkel vallen onder de posten die vermeld zijn onder de “bestedingsmogelijkheden” (zie reglement jeugdsportfonds) en moeten gemaakt zijn in 2020.
 5. Tegen 1 november 2020 stuurt SQV afrekeningsformulieren. Stuur deze samen met alle facturen ten laatste op 30 november 2020 naar het secretariaat.
 6. Na ontvangst en controle van de facturen zal SQV de subsidie aan de club uitbetalen (op voorwaarde dat SQV de subsidies jeugdsportfonds reeds van Sport Vlaanderen heeft ontvangen). Normaliter is dit voor eind januari 2021.