Nieuwe wet op het verenigingswerk

Het ‘verenigingswerk’ kwam er destijds op maat van de sportsector en werd nadien opengetrokken naar andere sectoren, maar werd een tijdje geleden door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Op 1 januari 2021 ging een nieuwe regeling in die geldt tot 31-12-2021.

In de zomer van 2018 kwam er een nieuw statuut voor de trainer en andere functies binnen het verenigingsleven: het verenigingswerk. Dit statuut bood onze clubs de mogelijkheid om op een administratief gemakkelijke én fiscaal interessante manier trainers, begeleiders, vrijwilligers enz. in hun club in te schakelen.

Helaas werd het statuut in april 2020 vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Eind december ontstond op de valreep een nieuwe regeling. Deze is ingaan op 1 januari 2021 en van kracht tot het einde van het jaar. Tip: maak dus zeker geen contracten op die verder reiken dan 31-12-2021.

Wie kan verenigingswerker worden? Hoe combineer je het statuut met je professionele bezigheden? Hoe verricht je de aangifte? Hoeveel mag je verdienen en wat zijn de fiscale gevolgen? De Vlaamse Sportfederatie (VSF) ontwikkelde een brochure met antwoorden op al deze vragen. Sinds enkele dagen is ook de aangiftetool van de overheid actief op www.verenigingswerk.be.

Daarnaast kunnen onze clubs gebruik maken van de modeldocumenten- en contracten, opgemaakt door VSF.