Opleiding tornooiplanner

Iedere club en iedere organisator die een tornooi onder de auspiciën van SQV organiseert, is verplicht om jaarlijks één persoon af te vaardigen naar de opleiding tornooiplanner. De clubs die deze opleiding de voorbije jaren reeds gevolgd hebben, zijn vrijgesteld voor de volgende jaren, tenzij er grote aanpassingen aan het softwarepakket gebeurd zijn.

Indien de club niemand afvaardigt:

  • wordt het tornooi niet als SQV-tornooi erkend en krijgen de spelers geen punten voor hun ranking.
  • krijgt de club het jaar nadien geen tornooi toegewezen.

Om de clubs wegwijs te maken met dit programma wordt er een infosessie georganiseerd.

Handleiding tornooiplanner

Meer info of inschrijven:
Tine Hannes
+ 32 14 85 96 00
tine@squashvlaanderen.be