Meldpunt voor geweld

Bij geweld en misbruik wordt vaak uitgegaan van feiten die, hetzij door gezinsleden, hetzij door onbekenden werden gepleegd. Sinds meer en meer mensen in de pers en bij 1712 het woord hebben genomen over hun kind-ervaringen werd duidelijk dat onderschat wordt hoe vaak steunfiguren in jeugd- en onderwijsinstellingen zich in het verleden vaak zwaar grensoverschrijdend hebben gedragen. Het gaat om situaties waarbij kinderen niet konden ontkomen aan fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag door mensen waarvan zij afhankelijk waren: een leerkracht, een leidinggevende uit de jeugdbeweging, een trainer of toezichter,… De vaststelling dat de zorg er wel was maar niet steeds de veiligheid, maakt dat de getroffen kinderen ook slachtoffer werden van niet-ziende volwassenen. Sommige kinderen werden in de zorg zelfs slachtoffer van ernstige verwaarlozing.

Contact met 1712 kan zowel telefonisch als via e-mail. 1712-medewerkers bieden een luisterend oor en verwijzen, waar aangewezen én gewenst,  door naar gepaste (vervolg)hulp en/of naar de contactmodaliteiten met de Erkennings- en Bemiddelingscommissie.

Meer informatie is te vinden op www.1712.be