Niveaus

Van bij haar ontstaan heeft Squash Vlaanderen steeds aandacht gegeven aan de opleiding van referees. Vooreerst werd gestart met het ontwikkelen van een eenvoudige opleidingscursus voor competitiespelers die vorm kreeg in de organisatie van spelregelavonden in de verschillende provincies. Enige tijd later werd er een vervolgcursus aangereikt en nog wat later kwamen wij in onze federatie tot de huidige structuur met vier niveaus.

De Wereldsquashfederatie wil in de toekomst overal op een uniforme manier werken op het vlak van indeling en terminologie nl. van level 1, een eerste instapniveau, tot level 5, PSA-niveau. Men moet bovendien jaarlijks actief blijven om het niveau te blijven behouden en vanaf level 2 wordt een driejaarlijks online examen voorzien.

Hieronder formuleren we zowel de gangbare benaming van onze opleidingscursussen en melden we wat het overeenkomende internationale niveau is. De uiteindelijke toekenning van het internationaal niveau gebeurt momenteel door de commissie referee.

Level 1
De spelregelavond heeft een verplichtend karakter voor de ploegen die aantreden in de lagere divisies. Praktisch betekent dit dat elke ploeg uit derde, vierde en vijfde divisie bij de heren 2 spelers dienst af te vaardigen om de spelregelavond te volgen.  Bij de dames uit 2de divisie dient 1 speelster deze spelregelavond te volgen.
De spelregelavonden worden bij aanvang van het seizoen georganiseerd in elke provincie.

Level 2
Je speelt zelf tornooien en/of interclub. Er wordt wel eens van je verwacht dat je een wedstrijd arbitreert.  Is het dan niet handig om eens een scheidsrechtercursus te volgen ?
Eenmaal per jaar wordt er een cursus C-scheidsrechter gegeven. De cursus bevat zowel een theoretische als praktische benadering en wordt afgesloten met een theoretisch examen.  Indien je slaagt voor dit theoretisch examen, behaal je het diploma van C-referee.

Level 3

Je wil referee level 3 worden. Wat moet je doen en wat heb je nodig?

  • Activity Log bijhouden van minimum 25 wedstrijden (minimum 10 wedstrijden dames A/heren B) over een periode van 12 maanden.
  • 2 positieve assessments door één van onze A-referees op 2 verschillende evenementen (Vlaamse kampioenschappen, Belgische kampioenschappen,…) over een periode van 2 jaar.
  • Om referee level 3 te blijven moet je jaarlijks minimaal 10 wedstrijden reffen van het vereiste niveau

Level 4 en Level 5
Je wil referee level 4 en 5 worden. Wat moet je doen en wat heb je nodig?

  • Activity Log bijhouden van minimum 25 wedstrijden (minimum 10 wedstrijden dames A/heren A) over een periode van 10 maanden.
  • 3 positieve assessments door een internationale assessor (zie WSF lijst) op internationale evenementen over een periode van 2 jaar.

Om referee level 4 en 5 te blijven moet je jaarlijks minimaal 10 wedstrijden reffen van het vereiste niveau.