SGG in sport vermijden

Hoe kan uw club helpen om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken?

  • Stap 1: kijk of er in de club een aanspreekpersoon integriteit kan gevonden worden. Iemand die gemakkelijk bereikbaar en aanspreekbaar is voor alle spelers. Uit recente studies blijkt dat dit een zeer belangrijke stap is.
  • Stap 2: Sport Vlaanderen biedt hulpmiddelen.

Sport Vlaanderen wil de clubs helpen om preventief en kwalitatief beleid te voeren om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Daarom worden er opleidingen voorzien voor iemand die Aanspreekpersoon Integriteit (API) in de sportclub wil zijn. Het is belangrijk dat spelers (en zeker jeugdleden) bij een persoon terecht kunnen die discreet kan handelen, onafhankelijk kan werken of doorverwijzen. Er komen bijscholingen voor API’s en er is een informatieronde met als titel ‘Sport met grenzen’. Toolkits voor clubs worden uitgewerkt.

Wil jouw club meewerken? Bespreek dit met het bestuur en geef iemand op als kandidaat die op regelmatige basis meer info wenst te ontvangen i.v.m. dit aspect van “gezond en veilig sporten”.

Wat moet men doen indien er een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag voordoet in de club? Neem contact op met de aanspreekpersoon van onze federatie nl. Caroline Dewallens – 0495/534927. Zij neemt verder contact met je op voor de opvolging en overlegt volgens de werkwijze die door de overheid voorzien wordt voor sportfederaties.