Clubtornooien

 1. Alle aangesloten clubs moeten via het online inschrijvingsformulier een clubtornooi aanvragen. Volgende tornooien kunnen georganiseerd worden: PSA, A-tornooien, B-tornooien, C-tornooien, D-tornooien, D4/C4-tornooien, masters, dubbel/mix en juniortornooi (indien dit niet samenvalt met een erkend jeugdtornooi). Indien de club een PSA-tornooi organiseert, moet dit volgens de reglementering van PSA.
 2. De kostprijs voor het organiseren van een clubtornooi is €150/tornooi. Een club mag maximum 2 erkende tornooien aanvragen.
 3. De club bepaalt het inschrijvingsgeld voor deelname aan het tornooi.
 4. Een speler kan deelnemen aan een clubtornooi als hij rechtmatig lid is van SQV, LFS of van een andere federatie erkend door de ESF/WSF. Niet-leden mogen niet deelnemen aan tornooien. Indien een club spelers aanvaardt die geen lid zijn van één van bovenvermelde federaties, ontvangt de club een boete per speler (zie bijlage overtredingen en sancties).
 5. Alle officiële SQV-clubtornooien tellen mee voor de individuele ranking van de speler.
 6. Indien de club in de loop van het seizoen zijn clubtornooi wenst te verplaatsen, of wanneer een club een extra tornooi wil organiseren, moet dit aangevraagd worden bij het SQV-secretariaat ten minste 1 maand op voorhand. De commissie sport zal zich buigen over deze aanvraag en hierover een uitspraak doen.
 7. Indien een erkend tornooi niet wordt georganiseerd, om welke reden ook, krijgt de organiserende club een boete (zie bijlage 6 overtredingen en sancties) en zal het tornooi volgend seizoen niet worden erkend.
 8. Dames kunnen deelnemen in een herenreeks:
  • indien ze ook ingeschreven zijn in een damesreeks
  • indien de damesreeks niet doorgaat
 9. De dames moeten hiervoor een mannenlidnummer aanvragen. Het damesklassement zal geassimileerd worden naar een herenklassement (zie bijlage 5 ranking).
 10. De opmaak van een clubtornooi in tornooiplanner verloopt als volgt:
  • De club maakt bij de start van het seizoen zijn TP-file aan en stuurt deze door naar SQV. Zodra de club zijn TP-file publiceert, is het tornooi zichtbaar op squashvlaanderen.toernooi.nl en kan er door de spelers ingeschreven worden.
  • De clubs zijn vrij om te kiezen of ze spelen in fields of in reeksen. Clubs laten dit aan het SQV-secretariaat weten als hun TP online komt.
  • Een dag na de closing date moet elke tornooiorganisator de TP-file van tornooiplanner naar het SQV-secretariaat sturen.
  • Het SQV-secretariaat deelt de spelers in fields/reeksen in.
  • Wanneer een club zijn TP-file bezorgt aan het SQV-secretariaat voor 10u ‘s morgens de dag na het sluiten van de inschrijvingen, kan de club hun TP-file terug verwachten tijdens de volgende werkdag. Indien een club hun TP-file vrijdagmiddag aan het secretariaat bezorgt, wordt deze teruggestuurd op maandagnamiddag.
  • De fields/tabellen worden opgemaakt in samenspraak met de clubs en volgens het tornooireglement.
  • De clubs kunnen hun wensen doorgeven bij het verzenden van hun TP-file. Het secretariaat tracht hiermee rekening te houden.
 11. Spelen in fields:
  • De tornooiorganisator maakt in tornooiplanner de categorieën heren en dames aan.
  • De categorie A speelt in een aparte field. Deze field moet aangevuld worden met B1-spelers. De spelers 1-4 worden geplaatst.
  • In één tabel mag er niet meer dan 4 klassementen bij de heren en 5 klassementen bij de dames verschil zijn tussen de hoogst en de laagst geklasseerde speler.
  • Indien er geen volle fields van 8 kunnen gevormd worden volgens het reglement, wordt er een beslissing genomen in overleg met de organisatie.
  • In overleg met de club wordt de grootte van de fields bepaald en wordt er gekozen voor een “plate” of het volledig uitspelen van de field.
  • Indien in een poule gespeeld wordt, geldt volgende puntentelling. Om de winnaar van de poule te bepalen, kijkt men naar:
   1. de meeste gewonnen wedstrijden
   2. de meeste gewonnen games
   3. de meeste gewonnen punten
 12. Spelen in reeksen:
  • De tornooiorganisator maakt in tornooiplanner de reeksen van hun tornooi aan.Er kan gespeeld worden in reeks A, reeks B, reeks C, reeks C4 (dames), reeks D, reeks D4 (heren).
  • De spelers worden geplaatst volgens hun klassement van de laatst gepubliceerde ranking. In de reeks A worden de spelers 1-4 geplaatst.
  • Indien in een poule gespeeld wordt, geldt volgende puntentelling. Om de winnaar van de poule te bepalen, kijkt men naar:
   1. de meeste gewonnen wedstrijden
   2. de meeste gewonnen games
   3. de meeste gewonnen punten
 13. De tornooiorganisator moet het tornooi afwerken met de doorgestuurde fields/reeksen. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, krijgt de club een boete (zie bijlage overtredingen en sancties).
 14. De organiserende club kan gesanctioneerd worden indien: (zie bijlage 6 overtredingen en sancties)
  • de resultaten niet volgens de vereiste normen werden meegedeeld
  • de resultaten niet binnen 3 dagen online staan via squashvlaanderen.toernooi.nl
  • inbreuk is gepleegd op de deelnemingsvoorwaarden
 15. Een speler ontvangt 20 punten wanneer hij/zij aan een tornooi deelneemt en het volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.
 16. Een speler die een forfait geeft bij het begin van een tornooi, kan niet meer deelnemen aan het verdere verloop van het tornooi.
 17. Een speler moet zich een kwartier voor aanvang van zijn wedstrijd melden bij de tornooileider. Indien een speler zich te laat meldt, beslist de tornooileider of de speler het tornooi mag aanvangen.
 18. Wanneer een speler forfait geeft na het opmaken van de fields/tabellen, verliest de speler de wedstrijd. Indien er geen attest binnen de week na verloop van het tornooi aan het secretariaat wordt bezorgd, volgt er een sanctie (zie bijlage 6 overtredingen en sancties)
 19. Een speler die een wedstrijd start en moet opgeven krijgt de verliespunten van die wedstrijd, een doktersattest is niet meer nodig.
 20. Jeugdspelers -19 jaar die deelnemen aan een seniortornooi moeten een squashbril dragen.