Europese juniortornooien, EK en WK

 1. Dit reglement is bedoeld voor alle spelers die deelnemen aan een Europees tornooi en/of deel uitmaken van een selectie. Deze regels zullen toelaten dat de spelers en de juniorcoach op een blijvende en efficiënte manier kunnen samenwerken.
 2. Alle inschrijvingen voor de ESF-tornooien gebeuren via het SQV-secretariaat. Inschrijvingen mogen enkel gedaan worden door nationale federaties, lid van de ESF.
 3. Voor de tornooien van het Europese juniorcircuit betaalt SQV het inschrijvingsgeld en/of package aan het organiserende land. SQV rekent op haar beurt de kosten door aan de deelnemers. Het bedrag moet steeds voor de start van het tornooi aan SQV betaald worden. Voor Europese teamevents betaalt SQV de inschrijvingskosten, packages, vervoer voor de geselecteerde spelers en de kosten van de coach.
 4. Elke deelnemer zal steeds een goed gedrag vertonen, zowel op als buiten de squashbaan. Zijn houding moet correct zijn en mag nooit schade berokkenen aan de reputatie van het squash in Vlaanderen en aan het squash in het algemeen.
 5. De speler moet elke blessure, ziekte of gebruik van geneesmiddelen melden aan zijn coach of begeleider. Indien geen van beiden aanwezig zijn, meldt de speler dit aan de tornooileiding.
 6. Roken, drinken van alcoholische dranken en drugs gebruiken is niet toegestaan tijdens tornooien, trainingen en stages. De coach, assistent of verantwoordelijke van de SQV zal hiertegen onmiddellijk optreden en rapporteren aan het SQV-secretariaat.
 7. Bij het verlaten van een hotel of squashclub moeten alle rekeningen worden betaald. Onbetaalde rekeningen worden doorgestuurd naar het persoonlijk adres van de speler.
 8. Bij het verlaten van de kamer zal de coach of begeleider de kamer nakijken. Bij eventuele schade zullen de kosten door de betrokkene worden betaald.
 9. Elke speler, ook wanneer hij/zij niet tot de selectie behoort, kan wanneer ook een beroep doen op de coach en/of de begeleider om samen eventuele problemen op te lossen.
 10. Elke squashspeler met de Belgische nationaliteit komt in aanmerking voor een selectie voor een EK of WK.
 11. De geselecteerde is verplicht zich voor te bereiden op het evenement waarvoor hij/zij is geselecteerd en is verplicht deel te nemen aan algemene en/of sportspecifieke (medische) controles of testen. Van alle deelnemers wordt 100 % inzet en overgave verwacht.
 12. Een speler die deel uitmaakt van een selectie komt tijdens de voorbereidingen en het evenement volledig onder de verantwoordelijkheid van de coach of assistent coach. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij de coach.
 13. De geselecteerde spelers moeten zich steeds beschikbaar stellen voor nationale trainingen en stages. De geselecteerde zal ermee rekening houden dat de inzet en de motivatie belangrijk zijn voor de team spirit en dat beide medebepalend zijn om in aanmerking te komen voor een team/selectie.
 14. Iedere geselecteerde speler moet de kledij dragen die de federatie voor dat evenement voorziet. Hij/zij zal hiermee rekening houden bij het afsluiten van zijn/haar persoonlijke sponsorcontracten.
 15. In geval van overtreding van dit reglement en/of klachten van derden zullen de commissie jeugd en de disciplinaire commissie de materie behandelen en een eventuele sanctie uitspreken. Zowel de speler, de ouders (voor spelers -18 jaar) als de coach zullen op de hoogte worden gesteld van de uitspraak.
 16. Voor de selectieprocedure voor de nationale ploegen verwijzen we naar art. 20 van het huishoudelijk reglement van Squash Belgium.
 17. Alle spelers die geselecteerd worden voor een evenement zijn verplicht om de “code of conduct” te tekenen op het moment van selectie. Zonder “ondertekende” code of conduct kan de speler niet in de selectie opgenomen worden. Bij niet-naleving kan de commissie topsport beslissen om de speler uit de selectie te verwijderen en tijdens een evenement huiswaarts te sturen op diens kosten.