Tuchtreglement

Squash Vlaanderen werkt aan een tuchtrechtelijk reglement specifiek voor grensoverschrijdend gedrag.

Sanctioneerbaar zijn:

  • elke gedraging die de goede werking, de goede naam of de reputatie van de sportorganisatie in het gedrang brengt.
  • elke gedraging die strijdig is met de de wetten, statuten, reglementen, gedragscodes en waarden