Voorzitterschap Squash Vlaanderen

  • 25 maart 2021

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Squash Vlaanderen, die dit jaar uitzonderlijk en geheel volgens de regels schriftelijk verliep, werd er afscheid genomen van een monument uit onze squashwereld. Voorzitter Hugo Hannes legde zijn mandaat neer en stopt na 26 jaar als voorzitter. De 70-jarige Hugo heeft zich enorm ingezet voor het squash in Vlaanderen, België, Europa en de rest van de wereld. Het werk dat hij leverde was van onschatbare waarde. Hij werd door het nieuwe bestuur tot erelid benoemd omwille van zijn bewezen diensten aan de squashsport. Tot mei 2022 blijft hij nog voorzitter van de Europese Squashfederatie, waar hij sinds 2013 ook erelid is, en regionale vicepresident van de Wereld Squashfederatie. In 2016 kreeg hij uit de handen van de Indische voorzitter Ramachandran het Lifetime Achievement Award voor zijn bijdrage aan het internationale squashgebeuren. Door de huidige Corona maatregelen is het niet evident om hem letterlijk in de bloemetjes te zetten zoals het hoort. Het spreekt voor zich dat dit zeker zal gebeuren op een later tijdstip.

Naast Hugo, legden ook Luc Soubry en Bruno Raemen hun mandaat neer en stelden ze zich niet meer verkiesbaar. Beiden blijven actief binnen een commissie.

De Algemene Vergadering heeft ook drie nieuwe bestuurders benoemd. Mats Raemen, Philippe Gebruers en Lowie Delbeke werden als nieuwe bestuurders verkozen. Ze starten aan een mandaat van vier jaar.

Dave De Beule werd verkozen als nieuwe voorzitter. Met zijn jarenlange ervaring in de squashwereld, zowel als speler, als lid van commissies, als lid van het bestuursorgaan binnen Squash Vlaanderen, komt er opnieuw een sterk voorzitterschap. Binnen het kader van de huidige crisis en met de vele uitdagingen die dit met zich meebrengt, zal deze ervaring zonder twijfel een bijzonder grote toegevoegde waarde betekenen voor Squash Vlaanderen en al haar leden.

Veerle Putzeys zal samen met Kim Hannes zetelen in het Bestuursorgaan van Squash Belgium, waarin zij de belangen van het squash in België en Vlaanderen zullen behartigen.

Het huidige bestuursorgaan bestaat uit: Dave De Beule, Patrick Goos, Lowie Delbeke, Tim Van Den Herrewegen, Jo Roggen, Veerle Putzeys, Mats Raemen en Philippe Gebruers. Personeelsleden: Kim Hannes, Tine Hannes en Lennert Jansen.